logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

COPING WITH EXTENSIVE TEXTS

Το Coping with Extensive Texts είναι ένα βιβλίο που έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών, κατά βάση τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και να αναπτύξει τις δεξιότητές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή βιογραφικής έρευνας και τη σύνταξη ερευνητικής εργασίας. Τον στόχο αυτό προσπαθεί να τον επιτύχει με την ανάλυση εκτενών κειμένων από ποικίλες πηγές.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: ένα εισαγωγικό, με οδηγίες προς τον φοιτητή σχετικά με τις δεξιότητες ανάγνωσης εκτενών κειμένων και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας και το μέρος με τα κείμενα προς ανάλυση και προβληματισμό. Το εισαγωγικό μέρος παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανάγνωσης, πως μπορεί να εμπνευστεί θέμα εργασίας, να κάνει έρευνα με λέξεις κλειδιά, να αποφύγει τη λογοκλοπή και να αναπαράγει τα κείμενα των πηγών του με το νέο τρόπο. Τα κείμενα προς ανάλυση οργανώνονται σε 5 θεματικές περιοχές, η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει κείμενα δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, ομιλίες, ή και λογοτεχνικά, για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Οι θεματικές περιοχές είναι οι εξής: Οικονομία και Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομική Ύφεση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνικά Θέματα.
Η επεξεργασία των κειμένων γίνεται με δυο τρόπους, ο ένας που έχει στόχο την εξαγωγή της επιχειρηματολογίας του κειμένου μόνο και είναι η τεχνική που θα ασκεί ο φοιτητής σε βιογραφική έρευνα, ο δε άλλος αποτελεί μια πιο λεπτομερή εξέταση, με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την συνειδητοποιημένη χρήση των γραμματικών μορφών. Στο τέλος κάθε ενότητας προτείνεται μια σειρά ασκήσεων στον φοιτητή που κυμαίνεται από την απλή περίληψη, την αντιπαράθεση δύο πηγών ή αντιλήψεων, έως τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας 3.000 λέξεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

MARK BURRELL
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Θεμελιώδεις έννοιες
επιστημονική επιμέλεια ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΣΚΑΛΗΣ
μετάφραση ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΣΚΑΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι η μελέτη της συνολικής σχεδίασης των εξαρτημάτων υλισμικού και λογισμικού ενός υπολογιστικού συστήματος. Συχνά οι φοιτητές θεωρούν δύσκολο αυτό το αντικείμενο εξαιτίας του ιδιαίτερα τεχνικού περιεχομένου του. Το βιβλίο αυτό, μέσω της χρήσης λογισμικού προσομοίωσης, βάζει τους αναγνώστες από την αρχή να συμμετέχουν και τους καθοδηγεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Γραμμένο για προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν εισαγωγικές ενότητες αρχιτεκτονικών υπολογιστών, το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου με τρόπο απλό και προσιτό.
Το βιβλίο χωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα κύρια μέρη:
Τα δομικά τμήματα-όπου καλύπτονται οι βασικές έννοιες του αντικειμένου και παρουσιάζεται ένας απλός επεξεργαστής.
Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή-όπου θεμελιώνεται η πρακτική χρήση του επεξεργαστή ξεκινώντας με απλά προγράμματα.
Κάτω από το κάλυμμα – όπου εξετάζονται οι πιο προχωρημένες δυνατότητες και τεχνικές των επεξεργαστών.
Ο πραγματικός κόσμος – όπου εξετάζεται το πώς συσχετίζονται οι παρουσιασθείσες έννοιες και τεχνικές με τους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία όπως πρακτικά παραδείγματα, μια διεκπεραιωμένη άσκηση, ασκήσεις στο τέλος του κεφαλαίου και ορισμούς σημαντικών λέξεων στα πλευρικά περιθώρια.

Το βιβλίο συνοδεύεται από CD που περιλαμβάνει την εργαλειοθήκη JASP και την τελευταία έκδοση του πακέτου Digital Works.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Ηλίας Θερμός
Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή

Πρόκειται για ερευνητικό πόνημα στο οποίο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι αντικειμενικές πραγματικότητες και το ιστορικό περιβάλλον πάνω στο οποίο λειτουργεί ο κόσμος της αρχαιότητας και αντανακλάται ο κλασικός πολιτισμός.
Η πόλις-κράτος αναδεικνύει την πολιτική, θεσμική και κοινωνική οργάνωση του κλασικού ελληνικού κόσμου που προβάλλεται μέσα από το οργανωμένο σύστημα κρατικής εξουσίας και κυριαρχίας στο ελληνικό κοσμοσύστημα. Οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και αντιπαλότητες οδηγούν αυτό το σύστημα σε κρίση με αναζήτηση διεξόδου και μεταλλαγής.
Η πολιτική φιλοσοφία και η αναζήτηση ιδανικών και εφικτών μορφών διακυβέρνησης εστιάζουν την προσοχή του Πλάτωνα στην Ιδανική Πολιτεία και του Αριστοτέλη στην ανάδειξη συγκριτικής μελέτης των πολιτικών συστημάτων και τη σύνθεση μιας εφικτής και λειτουργικής μορφής διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τόσο της εποχής του όσο και διαχρονικά.
Στα τελευταία δύο κεφάλαια μελετάται η σχέση της Πολιτείας με την παιδεία διαχρονικά από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι τη σημερινή μεταβιομηχανική κοινωνία.
Τέλος το έργο εστιάζεται στο ρόλο και τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ- ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ-ΧΑΪΔΩ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ
Θέματα μάθησης και διδακτικής

Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές- «μελλοντικούς καθηγητές»,αλλά και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στη Β/θμια εκπαίδευση, προσφέροντας τους μια σύγχρονη θεώρηση για το πώς μπορεί να οργανωθεί και να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική διδασκαλία.
Παρουσιάζονται επιλεκτικά οι πιο σημαντικές τεχνικές που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής και λειτουργικής διδασκαλίας .Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα νέων τεχνολογιών και μεθόδων τα οποία ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα πρέπει να μπορεί να τα αξιοποιήσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ώστε να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Η Δέσποινα Μακρίδου- Μπούσιου είναι Αν. Καθηγήτρια στο Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Χρήστος Σπ. Νικολαΐδης
Οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της Τουρκίας με τις χώρες της άμεσης περιφέρειάς της

Οι οικονομικές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην πολιτική υποταγή μιας μεσαίας ή μικρής δύναμης σε μια φιλόδοξη περιφερειακή δύναμη του περιφερειακού υποσυστήματος, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει σφαίρα επιρροής και να ανέλθει στην ιεραρχία του διεθνούς συστήματος. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Συρίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των οικονομικών και πολιτικών τους σχέσεων. Και τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι του είδους: "Τι ρόλο παίζει ο οικονομικός παράγοντας στην πολιτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Συρίας;", "Τι είδους μοντέλο σχέσεων προωθεί το ισλαμικό κόμμα ΑΚΡ μεταξύ των δύο χωρών;" και "Το εν λόγω μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο για τις χώρες της άμεσης περιφέρειας της Τουρκίας που επιθυμούν οικονομική και πολιτική προσέγγιση μαζί της;"...