logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Χριστίνα Κ. Συριοπούλου - Δελλή, Δημήτριος Χ. Κασίμος
Επικοινωνία και εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές / αυτισμό

Η επικοινωνία και η κοινωνικότητα είναι σημαντικές δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξη των παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και εκπαίδευσης των παιδιών αυτών. Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό είναι θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη. Αν και η συγκρότηση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό είναι ατομική υπόθεση, οι μέθοδοι αυτοί αποτελούν αρχικές προσεγγίσεις σε ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο χρειάζεται περισσότερη έρευνα.
Το εγχειρίδιο αυτό ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, θεραπευτές (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλους), γονείς, ψυχολόγους, συμβούλους, γιατρούς και όσους εμπλέκονται στην ανατροφή παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/αυτισμό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ROBERT M. SOLOW
Θεωρία μεγέθυνσης
μια αναλυτική παρουσίαση
επιστημονική επιμέλεια ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ, μετάφραση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΤΙΝΑ

Η ελληνική μετάφραση της δεύτερης αγγλικής έκδοσης ενός κλασικού συγγράμματος της βιβλιογραφίας των οικονομικών επιστημών έχει ως στόχο να φέρει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε άμεση επαφή με τη σκέψη του μεγάλου στοχαστή. Το βιβλίο ξεκινάει με την ομιλία του συγγραφέα για την αποδοχή του βραβείου Νόμπελ με τίτλο «Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης και η μετεξέλιξη της» και ακολουθούν τα έξι αρχικά κεφάλαια της πρώτης έκδοσης
Ο Solow υποστηρίζει ότι, ακόμα και σήμερα, αυτά τα πρώτα κεφάλαια συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη βασική θεωρία της μεγέθυνσης. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας καλύπτει το σχετικά πρόσφατο κύμα έρευνας, το οποίο συχνά αναφέρεται ως «η νέα ενδογενής θεωρία της μεγέθυνσης». Ως γέφυρα ανάμεσα στα παλαιότερα και τα καινούρια κεφάλαια, ο Solow παραθέτει δοκίμιο με τον τίτλο «Ιντερμέτζο», στο οποίο μιλά γι΄αυτήν τη μετάβαση.
Εδώ αναπλάθει το υπόδειγμά του με στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να συγκρίνει τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα υποδείγματα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση μερικών μαθημάτων που απορρέουν από τη νέα θεωρία της μεγέθυνσης καθώς και την επισήμανση των κενών που οφείλουν να καλύψουν μελλοντικές έρευνες. Αυτή η δεύτερη έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ανάγνωσμα για τη μακροοικονομία και τη θεωρία μεγέθυνσης για τους φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Κανένα άλλο βιβλίο δεν παρέχει μια τόσο σφαιρική θεώρηση του πεδίου της μεγέθυνσης και της εξέλιξής του.
Η έκδοση του πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ (ΕΠΙΜ.)
Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς, αναλύονται θέματα που χαρακτηρίζουν τη σημερινή σχολική πραγματικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρουσιάζονται διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης και σχολικής διοίκησης με στόχο τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής βελτίωσης του σχολείου.
Αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως δυναμικό πεδίο αλληλεπίδρασης πολυάριθμων μεταβλητών, οι συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως τι σημαίνει «καλό σχολείο»,τι προσδοκίες έχουν από το εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές, οι γονείς και η κοινωνία στο σύνολο της, ποια είναι τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και ποιος ο συνδυασμός των παραμέτρων που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο που εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία με νέους προβληματισμούς και προτάσεις για το ρόλο του σχολείου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.Οι συγγραφείς είναι όλοι μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

DARREL INCE
Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο
απόδοση στα ελληνικά-επιστημονική επιμέλεια Κ.Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κατανεμημένα συστήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και χρησιμοποιούν δικτυακή τεχνολογία – κυρίως τις τεχνολογίες του Διαδικτύου. Αυτό το βιβλίο περιγράφει την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που αναδύθηκαν και ωρίμασαν τα τελευταία χρόνια, όπως οι διακομιστές Ιστού, η HTML,η Java, η CORBA και ηXML. Ειδικότερα μελετά ορισμένες πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπου παρουσιάζονται προβλήματα απόδοσης και αξιοπιστίας. Το βιβλίο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" συζητά το μοντέλο πελάτη-διακομιστή και τα υποδείγματα κατανεμημένου υπολογισμού πριν προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες που αποτελούν παραδείγματα των γενικών αυτών αρχών. Το τελικό μέρος του βιβλίου καλύπτει πιο προχωρημένα θέματα, όπως η ασφάλεια Διαδικτύου, η συγχρονικότητα, οι πράκτορες και ο αφανής-κινητός υπολογισμός.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης • Ισχυρά προσανατολισμένη προς τις εφαρμογές με γλώσσα υλοποίησης την Java • Σε όλο το βιβλίο εμφανίζονται μελέτες περίπτωσης και συνοπτικές περιγραφές συγκεκριμένων τεχνολογιών • Νέο υλικό για τον προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη, καθώς και μια εισαγωγή στη γλώσσα JavaScript • Εμπλουτισμός του κεφαλαίου της XML • Εμπλουτισμό του κεφαλαίου για τα επιχειρηματικά μοντέλα Διαδικτύου • Μεγαλύτερη κάλυψη των HTML, σχεδιασμού ιστοσελίδων, Java Server Pages, κλήσης απομακρυσμένων διαδικασιών, εσωτερικών υπηρεσιών, πλαισίων ανάπτυξης εφαρμογών, MySQL, SOAP, Apache και υπηρεσιών Ιστού.
Το CD_ROM που συνοδεύει το βιβλίο περιέχει συνδέσμους προς ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για περαιτέρω μελέτη, ασκήσεις προγραμματισμού και προτεινόμενες λύσεις.
Ο Darrel Ince είναι Καθηγητής Υπολογιστικής στο Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία, μεταξύ των οποίων και το Active Java, ένα από τα πρώτα βιβλία σχετικά με προγραμματισμό σε Java.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES IN ENGLISH

Το βιβλίο Writing for Academic Purposes in English έχει σαν στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στον ακαδημαϊκό γραπτό λόγο μέσα από την επαφή με ποικίλα κείμενα και τη διδασκαλία διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. Τα είδη του γραπτού λόγου που εξετάζονται είναι η περίληψη, η γραπτή αξιολόγηση διαφορετικών περιλήψεων, η σύνθεση παραγράφου, η σύνθεση γραπτής αναφοράς, η εργασία με ενσωμάτωση δευτερογενών πηγών, η σύγκριση και αξιολόγηση διαφορετικών απόψεων για το ίδιο θέμα, η ανάπτυξη και αξιολόγηση επιχειρηματολογίας.
Τα συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου μελετώνται μέσα από ποικίλα κείμενα, ακαδημαϊκά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά, ομιλίες έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Τα 7 κεφάλαια του βιβλίου οργανώνονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα είδη του γραπτού λόγου που παρουσιάζονται ενώ τα κείμενα του κάθε κεφαλαίου καλύπτουν θεματικές περιοχές όπως: ζητήματα σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, Ευρωπαϊκής Ένωση, αντιμετώπιση κρίσεων υγείας, παγκοσμιοποίηση, ελεύθερη αγορά κλπ.
Τα 7 κεφάλαια έχουν σταθερή δομή και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
•Εισαγωγή/συζήτηση στο θέμα του κειμένου και στο είδος του γραπτού λόγου
•Διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης κειμένου και γραπτού λόγου
•Ανάλυση υποδειγματικών μοντέλων γραπτού λόγου
•Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου είδους γραπτού λόγου και εξάσκηση σε αυτά
•Ανάπτυξη λεξιλογίου και συγκεκριμένων γραμματικών μορφών για κάθε είδος γραπτού λόγου
•Αναλυτικές οδηγίες με χρήση παραδειγμάτων για τις εργασίες των φοιτητών
•Επιπλέον ασκήσεις για αυτόνομη εξάσκηση των φοιτητών