logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES REVISED

English for Academic Purposes
Reading & vocabulary - Student’s book

Το English for Academic Purposes: Reading & Vocabulary είναι ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας της Αγγλικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς που απευθύνεται σε φοιτητές κοινωνικών και οικονομικών σπουδών. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και το λεξιλόγιο ειδικότητας των σπουδών τους. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι task-based και βασίζεται σε εργασίες που εξασκούν τους φοιτητές στις ακαδημαϊκές δεξιότητες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου είναι ανανεωμένη σε περιεχόμενο και εμπλουτισμένη με υλικό που απευθύνεται τόσο στις κοινωνικές και οικονομικές σπουδές όσο και στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες (Part I: Economics, Part II: Computers, Part III: Education). Στόχος του, είναι να δώσει έμφαση στην διεπιστημονικότητα της γνώσης και να καλύψει τα ποικίλα ενδιαφέροντα των φοιτητών στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το workbook που έχει ενσωματωμένο στο τέλος του βιβλίου αλλά και τα self-study exercises στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνουν έμφαση στην ανάγκη εμβάθυνσης και εξάσκησης στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο όπως αυτό προκύπτει από έρευνες των Paul Nation (2001) και Averil Coxhead (2000).

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛΑΣ
Κοινωνία και πολιτική θεωρία
Κριτική πολιτική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου

Το εγχείρημα του βιβλίου του Γιώργου Σκουλά στο σύνολο του είναι τριπλής μορφής. Πρώτον, να εκθέσει τη θεωρία και πρακτική της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην αυγή του 20ου αιώνα, αναλύοντας με αντικειμενικό τρόπο τα σπουδαιότερα πολιτικά, κοινωνικά και διεθνή φαινόμενα καθώς και τις αλλαγές που έλαβαν μέρος μέχρι σήμερα. Δεύτερον, να καταγράψει συνοπτικά και να αναδείξει τις απόψεις των σημαντικότερων θεωρητικών της Σχολής της Φρανκφούρτης οι οποίοι αποτέλεσαν την Κριτική Θεωρία ως ομάδα τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης γενιάς στοχαστών. Τρίτον, να αναλύσει και να κρίνει μέσα από ένα φίλτρο αντικειμενικής κριτικής ακόμα και αυτές τις κριτικές θεωρίες των στοχαστών της κριτικής θεωρίας ώστε να τις κατανοήσουμε σφαιρικά. Δηλαδή, σε ποιο σημείο τέτοιες προσεγγίσεις και θέσεις έχουν πληρότητα ή εγκυρότητα και που αντιμετωπίζουν με μονομέρεια, μελαγχολικά και απαισιόδοξα, τα φαινόμενα της έρευνας τόσο ιστορικά και πολιτικά όσο οικονομικά και ιδεολογικά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει, στην Ευρώπη των 27, την πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρνει στην επιφάνεια την επιχειρηματολογία ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να παράγει ανέργους, αφού οι νέοι κατά την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο επιλέγουν κορεσμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
Η πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της σκληρής πραγματικότητας τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι είναι άμεσα αναγκαίο να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων της οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθούν οι ανθρωπιστικές σπουδές που πρέπει να εμπεριέχονται σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Η ανάγκη βοήθειας που πρέπει να δώσουν στους απόφοιτους τους, τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται στην κοινωνική ευθύνη τους, τα οδηγεί στις ακόλουθες δράσεις: ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή διαμέσου της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή, με την πραγματοποίηση από μέρους του Πανεπιστημίου προγραμμάτων εξειδίκευσης για στελέχη επιχειρήσεων και την διδασκαλία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτές οι δράσεις εξετάζονται ιδιαίτερα στα Πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελούν τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου Επιχειρηματικότητα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ROBERT M. SOLOW
Θεωρία μεγέθυνσης
μια αναλυτική παρουσίαση
επιστημονική επιμέλεια ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ, μετάφραση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΤΙΝΑ

Η ελληνική μετάφραση της δεύτερης αγγλικής έκδοσης ενός κλασικού συγγράμματος της βιβλιογραφίας των οικονομικών επιστημών έχει ως στόχο να φέρει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε άμεση επαφή με τη σκέψη του μεγάλου στοχαστή. Το βιβλίο ξεκινάει με την ομιλία του συγγραφέα για την αποδοχή του βραβείου Νόμπελ με τίτλο «Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης και η μετεξέλιξη της» και ακολουθούν τα έξι αρχικά κεφάλαια της πρώτης έκδοσης
Ο Solow υποστηρίζει ότι, ακόμα και σήμερα, αυτά τα πρώτα κεφάλαια συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη βασική θεωρία της μεγέθυνσης. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας καλύπτει το σχετικά πρόσφατο κύμα έρευνας, το οποίο συχνά αναφέρεται ως «η νέα ενδογενής θεωρία της μεγέθυνσης». Ως γέφυρα ανάμεσα στα παλαιότερα και τα καινούρια κεφάλαια, ο Solow παραθέτει δοκίμιο με τον τίτλο «Ιντερμέτζο», στο οποίο μιλά γι΄αυτήν τη μετάβαση.
Εδώ αναπλάθει το υπόδειγμά του με στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να συγκρίνει τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα υποδείγματα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση μερικών μαθημάτων που απορρέουν από τη νέα θεωρία της μεγέθυνσης καθώς και την επισήμανση των κενών που οφείλουν να καλύψουν μελλοντικές έρευνες. Αυτή η δεύτερη έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ανάγνωσμα για τη μακροοικονομία και τη θεωρία μεγέθυνσης για τους φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Κανένα άλλο βιβλίο δεν παρέχει μια τόσο σφαιρική θεώρηση του πεδίου της μεγέθυνσης και της εξέλιξής του.
Η έκδοση του πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

Ο όρος «Επιχειρηματικότητα 2.0», παραπέμπει έμμεσα στο web 2.0 και αναφέρεται στις νέες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία τους στο web, τον Παγκόσμιο ιστό. Οι επιχειρήσεις αυτές δε στηρίζονται μόνο στις ψηφιακές τεχνολογίες με την έννοια ότι τις χρησιμοποιούν εντατικά και σε βάθος. Ο όρος «2.0» υπονοεί ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του web 2.0 και το χρησιμοποιούν: για παράδειγμα η δημονόμηση (folksonomy) και ο πληθοπορισμός (crowdfunding) είναι δύο χαρακτηριστικές κοινωνικές πρακτικές του web 2.0 και, κατ΄ αναλογία, και της επιχειρηματικότητας 2.0.