logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Ηλίας Θερμός
Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή

Πρόκειται για ερευνητικό πόνημα στο οποίο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι αντικειμενικές πραγματικότητες και το ιστορικό περιβάλλον πάνω στο οποίο λειτουργεί ο κόσμος της αρχαιότητας και αντανακλάται ο κλασικός πολιτισμός.
Η πόλις-κράτος αναδεικνύει την πολιτική, θεσμική και κοινωνική οργάνωση του κλασικού ελληνικού κόσμου που προβάλλεται μέσα από το οργανωμένο σύστημα κρατικής εξουσίας και κυριαρχίας στο ελληνικό κοσμοσύστημα. Οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και αντιπαλότητες οδηγούν αυτό το σύστημα σε κρίση με αναζήτηση διεξόδου και μεταλλαγής.
Η πολιτική φιλοσοφία και η αναζήτηση ιδανικών και εφικτών μορφών διακυβέρνησης εστιάζουν την προσοχή του Πλάτωνα στην Ιδανική Πολιτεία και του Αριστοτέλη στην ανάδειξη συγκριτικής μελέτης των πολιτικών συστημάτων και τη σύνθεση μιας εφικτής και λειτουργικής μορφής διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τόσο της εποχής του όσο και διαχρονικά.
Στα τελευταία δύο κεφάλαια μελετάται η σχέση της Πολιτείας με την παιδεία διαχρονικά από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι τη σημερινή μεταβιομηχανική κοινωνία.
Τέλος το έργο εστιάζεται στο ρόλο και τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από τη αποκοπή του ανθρώπου από τη φύση, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας μέσα σε πλαίσια ανταγωνισμού και αβεβαιότητας. Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι η κακή ποιότητα ζωής του ατόμου, με κύρια στοιχεία την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, την απομόνωση, το άγχος και την εμφάνιση πολλών άλλων ψυχικών και σωματικών παθήσεων.
Η σύγχρονη αισθητική, προσαρμοσμένη στη σημερινή εποχή, έχει ως στόχο να εξαλείψει τη νοσηρή αυτή κατάσταση και να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει ξανά την ισορροπία του.
Ο συνδυασμός της κλασσικής αισθητικής με τη εναλλακτική αισθητική δημιουργεί μεθόδους και τεχνικές οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σωματική – πνευματική υγεία του ανθρώπου και την ψυχική του ανάταση. Οι πιθανότητες εκδήλωσης ασθενειών μειώνονται δραστικά, αυξάνονται οι προοπτικές ευημερίας του ατόμου ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί μια θετική στάση ζωής.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται βασικές γνώσεις των κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων ευεξίας και χαλάρωσης, οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία του ''ευ ζην''.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

James E. Gentle

Η υπολογιστική Στατιστική αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την ανάπτυξη των υπολογιστών παρέχοντας δυνατότητα κατασκευής νέων βελτιωμένων αλγορίθμων μεγιστοποίησης ή προσομοίωσης. Συμπεριλαμβάνει εκείνες τις στατιστικές μεθόδους οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο υπολογιστικό φόρτο καθώς και τη σχετική θεωρία η οποία υποστηρίζει την αντιμετώπιση τέτοιων υπολογισμών μεγάλης πολυπλοκότητας. Διαφέρει από αυτό που λέγεται «στατιστικοί υπολογισμοί» ως προς το ότι σε αυτούς, όπως σημειώνει και ο Gentle, συμπεριλαμβάνονται υπολογιστικές μέθοδοι της μαθηματικής ανάλυσης για στατιστικούς και δεν είναι αναγκαστικά επίπονες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α' ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄- Γενικά Εισαγωγικά Θέματα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη
Ως επιστημονική περιοχή και ως αντικείμενο σπουδών στα ελληνικά πανε-
Πιστήμια, είναι επίσης ανύπαρκτη ή έστω υποτυπώδης και η σχετική βι-
Βλιογραφία.Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στο διδακτι-
Κό μας έργο και στην προσπάθεια των φοιτητών να προσεγγίσουν τα σχετι-
Κα θέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι λόγοι
Αυτοί μας οδήγησαν στην απόφαση να συντάξουμε το ανά χείρας εγχειρίδιο,
Το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη: Το πρώτο τεύχος αναφέρεται σε γενι-
Κά εισαγωγικά θέματα, το δεύτερο στην ειδικότερη περιοχή της Διδακτικής
Των ενηλίκων και το τρίτο στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ισορροπία των δυνάμεων και ηγεμονική πρόκληση
Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, 1871-1945

Το έργο αναφέρεται σε μια περίοδο της παγκόσμιας ιστορίας, στη διάρκεια της οποίας πρωταγωνίστησαν πέντε ή έξι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις που επιχείρησαν, για τελευταία φορά, να ρυθμίσουν τις τύχες του κόσμου με επίκεντρο τη γηραιά ήπειρο. Χρησιμοποιώντας ως κύρια μέσα τη διπλωματία και τον πόλεμο, επιζήτησαν είτε να διατηρήσουν την «τάξη» στο διακρατικό σύστημα είτε να την ανατρέψουν και να επιβάλουν μια νέα που θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις στενές επιδιώξεις τους.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο τα θέματα της ιστορικής αφήγησης τίθενται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού που αφορά την εξέλιξη της διπλωματίας, την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών θεσμών, και την ανταγωνιστική, συχνά εκρηκτική, συνύπαρξη των αρχών της κρατικής κυριαρχίας και της εθνικής αυτοδιάθεσης, οι οποίες διέπουν το σύστημα κρατών μετά την ορμητικη εμφάνιση του εθνικισμού, εδώ και δυο αιώνες περίπου.
Στα επόμενα επτά κεφάλαια το βάρος πέφτει στην αφήγηση. Εξιστορείται η πορεία του διεθνούς συστήματος, όπως την καθόρισε η διπλωματία και η ισχύς των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων. Το σύστημα αυτό μεσουράνησε πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να παρακμάσει αμέσως μετά και να καταρρεύσει μέσα στη δίνη μιας δεύτερης παγκόσμιας σύρραξης. Οι εξελίξεις ερμηνεύονται με βασικό άξονα τις μεταβολές στην ισορροπία της ισχύος και τις επανειλημμένες απόπειρες του νεότερου μέλους της «λέσχης» των μεγάλων δυνάμεων, της Γερμανίας, να θέσει το σύστημα υπό την ηγεμονία της. Παράλληλα, όμως, εξετάζονται οι πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί και ιδεολογικοί παράγοντες οι οποίοι, επιδρώντας κυρίως στο εσωτερικό των μεγάλων κρατών, επηρέασαν τη λειτουργία του συστήματος, με κορυφαία παραδείγματα τη μεγάλη οικονομική κρίση του μεσοπολέμου και την άνοδο του ολοκληρωτισμού.

Ο Ιωάννης Στεφανίδης είναι Αν. Καθηγητής στη Νομική Σχολή, Α.Π.Θ