logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES IN ENGLISH

Το βιβλίο Writing for Academic Purposes in English έχει σαν στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στον ακαδημαϊκό γραπτό λόγο μέσα από την επαφή με ποικίλα κείμενα και τη διδασκαλία διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. Τα είδη του γραπτού λόγου που εξετάζονται είναι η περίληψη, η γραπτή αξιολόγηση διαφορετικών περιλήψεων, η σύνθεση παραγράφου, η σύνθεση γραπτής αναφοράς, η εργασία με ενσωμάτωση δευτερογενών πηγών, η σύγκριση και αξιολόγηση διαφορετικών απόψεων για το ίδιο θέμα, η ανάπτυξη και αξιολόγηση επιχειρηματολογίας.
Τα συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου μελετώνται μέσα από ποικίλα κείμενα, ακαδημαϊκά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά, ομιλίες έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Τα 7 κεφάλαια του βιβλίου οργανώνονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα είδη του γραπτού λόγου που παρουσιάζονται ενώ τα κείμενα του κάθε κεφαλαίου καλύπτουν θεματικές περιοχές όπως: ζητήματα σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, Ευρωπαϊκής Ένωση, αντιμετώπιση κρίσεων υγείας, παγκοσμιοποίηση, ελεύθερη αγορά κλπ.
Τα 7 κεφάλαια έχουν σταθερή δομή και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
•Εισαγωγή/συζήτηση στο θέμα του κειμένου και στο είδος του γραπτού λόγου
•Διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης κειμένου και γραπτού λόγου
•Ανάλυση υποδειγματικών μοντέλων γραπτού λόγου
•Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου είδους γραπτού λόγου και εξάσκηση σε αυτά
•Ανάπτυξη λεξιλογίου και συγκεκριμένων γραμματικών μορφών για κάθε είδος γραπτού λόγου
•Αναλυτικές οδηγίες με χρήση παραδειγμάτων για τις εργασίες των φοιτητών
•Επιπλέον ασκήσεις για αυτόνομη εξάσκηση των φοιτητών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

DARREL INCE
Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο
απόδοση στα ελληνικά-επιστημονική επιμέλεια Κ.Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κατανεμημένα συστήματα που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρήσεων και χρησιμοποιούν δικτυακή τεχνολογία – κυρίως τις τεχνολογίες του Διαδικτύου. Αυτό το βιβλίο περιγράφει την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που αναδύθηκαν και ωρίμασαν τα τελευταία χρόνια, όπως οι διακομιστές Ιστού, η HTML,η Java, η CORBA και ηXML. Ειδικότερα μελετά ορισμένες πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπου παρουσιάζονται προβλήματα απόδοσης και αξιοπιστίας. Το βιβλίο χρησιμοποιεί μια προσέγγιση "από κάτω προς τα πάνω" συζητά το μοντέλο πελάτη-διακομιστή και τα υποδείγματα κατανεμημένου υπολογισμού πριν προχωρήσει σε πιο εξειδικευμένες τεχνολογίες που αποτελούν παραδείγματα των γενικών αυτών αρχών. Το τελικό μέρος του βιβλίου καλύπτει πιο προχωρημένα θέματα, όπως η ασφάλεια Διαδικτύου, η συγχρονικότητα, οι πράκτορες και ο αφανής-κινητός υπολογισμός.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης • Ισχυρά προσανατολισμένη προς τις εφαρμογές με γλώσσα υλοποίησης την Java • Σε όλο το βιβλίο εμφανίζονται μελέτες περίπτωσης και συνοπτικές περιγραφές συγκεκριμένων τεχνολογιών • Νέο υλικό για τον προγραμματισμό από την πλευρά του πελάτη, καθώς και μια εισαγωγή στη γλώσσα JavaScript • Εμπλουτισμός του κεφαλαίου της XML • Εμπλουτισμό του κεφαλαίου για τα επιχειρηματικά μοντέλα Διαδικτύου • Μεγαλύτερη κάλυψη των HTML, σχεδιασμού ιστοσελίδων, Java Server Pages, κλήσης απομακρυσμένων διαδικασιών, εσωτερικών υπηρεσιών, πλαισίων ανάπτυξης εφαρμογών, MySQL, SOAP, Apache και υπηρεσιών Ιστού.
Το CD_ROM που συνοδεύει το βιβλίο περιέχει συνδέσμους προς ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες για περαιτέρω μελέτη, ασκήσεις προγραμματισμού και προτεινόμενες λύσεις.
Ο Darrel Ince είναι Καθηγητής Υπολογιστικής στο Βρετανικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει περισσότερα από 30 βιβλία, μεταξύ των οποίων και το Active Java, ένα από τα πρώτα βιβλία σχετικά με προγραμματισμό σε Java.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Π. Νάσκου - Περράκη
Κώδικας πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
Νομολογία - Λημματικός κατάλογος

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή δίκαιο του πολέμου ή των ενόπλων συρράξεων, αποτελεί κλάδο του διεθνούς δικαίου και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα δίκαια ανά τους αιώνες. Από τον κώδικα του Χαμουραμπί, Βασιλιά της Βαβυλωνίας το 1772 π.Χ., που «θέσπισε νόμους για να εμποδίσει τους ισχυρούς να καταπιέζουν τους αδυνάτους», μέχρι τις «κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», το 2009, όλοι οι πολιτισμοί διαθέτουν στη νομοθεσία τους κανόνες πολέμου, πρακτικές διεθνών κανόνων πολέμου, κανόνες για την έναρξη και λήξη του πολέμου, περιορισμό των χώρων, τρόπων, χρόνων και μεθόδων διεξαγωγής του πολέμου, καθώς και κανόνες που ενισχύουν τον σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ο παρών κώδικας πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι συμπληρωματικό βοήθημα του μαθήματος του Δικαίου των Ενόπλων Συρράξεων το οποίο διδάσκεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μας και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες διεθνείς πράξεις του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και τα καταστατικά των δύο ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων, και το Καταστατικό της Ρώμης, με τη νομολογία τους κατ' άρθρο. Συμπληρώνεται με λημματικό κατάλογο και με κατάλογο αλφαβητικό των υποθέσεων ανά δικαστήριο.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ANDREW J. BACEVICH
Η Αμερικάνικη Aυτοκρατορία
(πραγματικότητες και Συνέπειες της Αμερικανικής Διπλωματίας)
Επιστημονική Επιμέλεια- Προλεγόμενα και Ιστορικά Παραδείγματα
ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣ
Μετάφραση ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ Αναθεώρηση Μετάφρασης ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΖΙΔΟΥ

Σκοπός αυτής της έκδοσης του βιβλίου Η Αμερικανικής Αυτοκρατορία του συγγραφέα Άντριου Μπάσεβιτς (Έκδοση Harvard, 2002, Cambridge Massachussech), είναι η ουσιαστικότερη κατανόηση της δομής και συμπεριφοράς της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαχρονικά από την συγκρότηση του ομοσπονδιακού έθνους-κράτους των ΗΠΑ και ιδιαίτερα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα όπου θεμελιώνονται οι προσδοκόμενες συμπεριφορές αυτού του εθνικού μοντέλου ισχύος και ολοκλήρωσης που κυριαρχεί στο διεθνές σύστημα από το 1945 και ηγεμονεύει στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα έως τις μέρες μας.
Η ανατομία λοιπόν αυτή της αμερικάνικης αυτοκρατορίας επιχειρεί να ρίξει φως στη δομή και παθολογία της αμερικάνικης ηγεμονίας που προκαλεί την σταθερότητα και αγνοεί τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες του σημερινού διεθνούς συστήματος, δηλαδή την διεθνή ειρήνη και την δημοκρατία τόσο σε Ευρώπη και Αμερική αλλά και στον αναδυόμενο κόσμο μετά τον ψυχρό πόλεμο, στην Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική, δηλαδή στον μετα- αποικιοκρατικό κόσμο με στόχο την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη και τον πολιτικό εκσυγχρονισμό.
Ο επιμελητής της ελληνικής έκδοσης, στο κεφάλαιο του Προλεγόμενα και Ιστορικά Παραδείγματα, συσχετίζει την παθολογία της Αμερικανικής Δημοκρατίας άμεσα με αυτήν της Αθηναϊκής Δημοκρατίας κατά το διάστημα 462-404 π.χ.. Η συγκριτική ανατομία της συμπεριφοράς των δύο παραπάνω δημοκρατιών αποκαλύπτει την ίδια διάσταση μεταξύ ιδεολογίας και εξωτερικής πολιτικής των δύο αυτών πολιτικών συστημάτων, που σε εποχή κρίσης της ηγεμονίας όλο και διευρύνεται επικίνδυνα χωρίς ισορροπίες και συστηματικούς ελέγχους με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ίδια η δημοκρατία.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ph.D.

Τα άτομα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων χρειάζονται κάποια αγαθά ή υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η παραγωγή και διάθεση αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών απαιτεί την ύπαρξη πόρων ή παραγωγικών συντελεστών π.χ. ανθρώπινων , χρηματοοικονομικών , τεχνολογικών , φυσικών κ.ά. Οι παραγωγικοί πόροι συνδυάζονται οικονομικά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο της επιχειρηματικής οντότητας.
Η ίδρυση (δημιουργία) , λειτουργία, ανάπτυξη αλλά και το κλείσιμο της επιχειρηματικής οντότητας είναι απόρροια της επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικότητα είναι η βούληση (θέληση)του ατόμου να αναλάβει τους κινδύνους που συνδέονται με την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης.