logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

SHELDOM M. ROSS

Η ταχύτατη ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών αγορών οδήγησε στην ανάγκη της ανάπτυξης των κατάλληλων ποσοτικών τεχνικών για την κατανόηση και μοντελοποίηση της λειτουργίας τους, την τιμολόγηση των διαφορετικών τίτλων που μπορεί να ανταλλάσσονται σε αυτές και την πρόβλεψη των τιμών αυτών κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Οι ποσοτικές αυτές μέθοδοι βασίζονται στα μαθηματικά και τη μαθηματική μοντελοποίηση. Καθώς ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των χρηματοοικονομικών είναι η αβεβαιότητα, μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα ότι τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία για τη μελέτη και μοντελοποίηση των αγορών αυτών, θα είναι μαθηματικά που σχετίζονται με τη θεωρία πιθανοτήτων, τη στατιστική και τις στοχαστικές διαδικασίες.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ (ΕΠΙΜ.)
Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

Στο βιβλίο αυτό, που γράφτηκε από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς, αναλύονται θέματα που χαρακτηρίζουν τη σημερινή σχολική πραγματικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρουσιάζονται διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης και σχολικής διοίκησης με στόχο τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής βελτίωσης του σχολείου.
Αντιμετωπίζοντας το σχολείο ως δυναμικό πεδίο αλληλεπίδρασης πολυάριθμων μεταβλητών, οι συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως τι σημαίνει «καλό σχολείο»,τι προσδοκίες έχουν από το εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές, οι γονείς και η κοινωνία στο σύνολο της, ποια είναι τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και ποιος ο συνδυασμός των παραμέτρων που διαμορφώνουν το σχολικό κλίμα.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βιβλίο που εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία με νέους προβληματισμούς και προτάσεις για το ρόλο του σχολείου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.Οι συγγραφείς είναι όλοι μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει, στην Ευρώπη των 27, την πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρνει στην επιφάνεια την επιχειρηματολογία ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να παράγει ανέργους, αφού οι νέοι κατά την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο επιλέγουν κορεσμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
Η πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της σκληρής πραγματικότητας τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι είναι άμεσα αναγκαίο να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων της οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθούν οι ανθρωπιστικές σπουδές που πρέπει να εμπεριέχονται σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Η ανάγκη βοήθειας που πρέπει να δώσουν στους απόφοιτους τους, τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται στην κοινωνική ευθύνη τους, τα οδηγεί στις ακόλουθες δράσεις: ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή διαμέσου της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή, με την πραγματοποίηση από μέρους του Πανεπιστημίου προγραμμάτων εξειδίκευσης για στελέχη επιχειρήσεων και την διδασκαλία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτές οι δράσεις εξετάζονται ιδιαίτερα στα Πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελούν τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου Επιχειρηματικότητα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Λευτέρης Τσουλφίδης
Οικονομική ιστορία της Ελλάδας
Τρίτη έκδοση

[...] Με αυτή την οπτική, σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της οικονομικής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης-στασιμότητας κ.ά. Στη συνέχεια ερευνώνται καθαυτό ζητήματα οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας, όπως π.χ. ο κοινωνικός χαρακτήρας της Επανάστασης του 1821, η ανάδυση του νέου ελληνικού κράτους και οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, το αγροτικό ζήτημα, η οικονομική άνθηση και η παρατεταμένη οικονομική κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία, οι απαρχές της εκβιομηχάνισης και ο ρόλος του εφοπλιστικού κεφαλαίου, η εξέλιξη του νομισματικού συστήματος και οι θεσμικές μεταβολές, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του εικοστού αιώνα και η κρίση του 1930 και οι εναλλακτικές θεωρίες για την ερμηνεία της, καθώς και η κριτική αποτίμηση αυτών των θεωριών υπό το φως των δεδομένων της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς εμπειρίας. Ακολουθούν τα οικονομικά φαινόμενα της δεκαετίας του 1940, δηλαδή ο λιμός και ο καλπάζων πληθωρισμός, όπως επίσης τα προγράμματα ανασυγκρότησης και τα εναλλακτικά πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης που διατυπώθηκαν. Τέλος, με την ίδια μακροχρόνια οπτική εξετάζονται η μεταπολεμική "χρυσή εποχή συσσώρευσης", η οποία διαρκεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ή τις αρχές του 1970 και τη διαδέχεται η περίοδος στασιμότητας, για να ακολουθήσει, ιδίως τη δεκαετία του 1990, η νέα "χρυσή εποχή συσσώρευσης" που διαρκεί μέχρι πολύ πρόσφατα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την τρέχουσα οικονομική κρίση.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Στο βιβλίο αυτό προτείνονται γλωσσικές δραστηριότητες (project) με διαθεματικές προσεγγίσεις για το δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της λειτουργικής-επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας.

Μέσα στη μαγευτική ατμόσφαιρα των κόμικς, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της λαϊκής παράδοσης, των ζωγραφικών έργων, της λογοτεχνίας και της ποίησης, εκτυλίσσεται η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Τα έργα της τέχνης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδέοντας το λόγο με την εικόνα, λειτουργούν ως ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν στην αισθητική εμπειρία των παιδιών.

 

Οι συγγραφείς εργάζονται στην Α/βάθμια εκπαίδευση