logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

GEORGE LAKOFF & MARK JOHNSON
Ο μεταφορικός λόγος
Ο ρόλος της μεταφοράς στην καθημερινή μας ζωή
Μετάφραση ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ

Φέρνοντας τη μεταφορική σκέψη στο προσκήνιο, το βιβλίο αυτό αποκάλυψε την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με την έρευνα του νου όπως η σημασία, η αλήθεια και η φύση της σκέψης. Από τότε η θέση των συγγραφέων ότι η μεταφορά είναι διάχυτη στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στις σκέψεις και πράξεις μας είχε ένα μακρόχρονο και καθοριστικό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως στη γλωσσολογία, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη γνωστική επιστήμη, την
πολιτική, τη νομική, τη θρησκεία, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία της επιστήμης. Υπήρξε δε αντικείμενο εντονότατης κριτικής και προβληματισμού εφόσον η ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι μεταφορικό ον αμφισβητούσε βασικές θέσεις της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης.
Η ελληνική βιβλιογραφία εμπλουτίζεται με τη μετάφραση ενός κλασικού πλέον συγγράμματος που απευθύνεται στους ερευνητές και σπουδαστές όσων γνωστικών αντικειμένων ασχολούνται με τους μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης και γλώσσας υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών πεδίων που αναπτύσσονταν σε απομόνωση.

Ο George Lakoff είναι Καθηγητής στο Τμ. Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλει
Ο Mark Johnson είναι Καθηγητής στο Τμ. Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

COPING WITH EXTENSIVE TEXTS

Το Coping with Extensive Texts είναι ένα βιβλίο που έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών, κατά βάση τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και να αναπτύξει τις δεξιότητές που απαιτούνται για τη διεξαγωγή βιογραφικής έρευνας και τη σύνταξη ερευνητικής εργασίας. Τον στόχο αυτό προσπαθεί να τον επιτύχει με την ανάλυση εκτενών κειμένων από ποικίλες πηγές.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη: ένα εισαγωγικό, με οδηγίες προς τον φοιτητή σχετικά με τις δεξιότητες ανάγνωσης εκτενών κειμένων και τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας και το μέρος με τα κείμενα προς ανάλυση και προβληματισμό. Το εισαγωγικό μέρος παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα ανάγνωσης, πως μπορεί να εμπνευστεί θέμα εργασίας, να κάνει έρευνα με λέξεις κλειδιά, να αποφύγει τη λογοκλοπή και να αναπαράγει τα κείμενα των πηγών του με το νέο τρόπο. Τα κείμενα προς ανάλυση οργανώνονται σε 5 θεματικές περιοχές, η καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει κείμενα δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, ομιλίες, ή και λογοτεχνικά, για να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Οι θεματικές περιοχές είναι οι εξής: Οικονομία και Περιβάλλον, Αειφόρος Ανάπτυξη, Οικονομική Ύφεση, Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνικά Θέματα.
Η επεξεργασία των κειμένων γίνεται με δυο τρόπους, ο ένας που έχει στόχο την εξαγωγή της επιχειρηματολογίας του κειμένου μόνο και είναι η τεχνική που θα ασκεί ο φοιτητής σε βιογραφική έρευνα, ο δε άλλος αποτελεί μια πιο λεπτομερή εξέταση, με στόχο την ανάπτυξη του λεξιλογίου και την συνειδητοποιημένη χρήση των γραμματικών μορφών. Στο τέλος κάθε ενότητας προτείνεται μια σειρά ασκήσεων στον φοιτητή που κυμαίνεται από την απλή περίληψη, την αντιπαράθεση δύο πηγών ή αντιλήψεων, έως τη συγγραφή ερευνητικής εργασίας 3.000 λέξεων.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Ηλίας Θερμός
Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή

Πρόκειται για ερευνητικό πόνημα στο οποίο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι αντικειμενικές πραγματικότητες και το ιστορικό περιβάλλον πάνω στο οποίο λειτουργεί ο κόσμος της αρχαιότητας και αντανακλάται ο κλασικός πολιτισμός.
Η πόλις-κράτος αναδεικνύει την πολιτική, θεσμική και κοινωνική οργάνωση του κλασικού ελληνικού κόσμου που προβάλλεται μέσα από το οργανωμένο σύστημα κρατικής εξουσίας και κυριαρχίας στο ελληνικό κοσμοσύστημα. Οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και αντιπαλότητες οδηγούν αυτό το σύστημα σε κρίση με αναζήτηση διεξόδου και μεταλλαγής.
Η πολιτική φιλοσοφία και η αναζήτηση ιδανικών και εφικτών μορφών διακυβέρνησης εστιάζουν την προσοχή του Πλάτωνα στην Ιδανική Πολιτεία και του Αριστοτέλη στην ανάδειξη συγκριτικής μελέτης των πολιτικών συστημάτων και τη σύνθεση μιας εφικτής και λειτουργικής μορφής διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τόσο της εποχής του όσο και διαχρονικά.
Στα τελευταία δύο κεφάλαια μελετάται η σχέση της Πολιτείας με την παιδεία διαχρονικά από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι τη σημερινή μεταβιομηχανική κοινωνία.
Τέλος το έργο εστιάζεται στο ρόλο και τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

Ο όρος «Επιχειρηματικότητα 2.0», παραπέμπει έμμεσα στο web 2.0 και αναφέρεται στις νέες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία τους στο web, τον Παγκόσμιο ιστό. Οι επιχειρήσεις αυτές δε στηρίζονται μόνο στις ψηφιακές τεχνολογίες με την έννοια ότι τις χρησιμοποιούν εντατικά και σε βάθος. Ο όρος «2.0» υπονοεί ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του web 2.0 και το χρησιμοποιούν: για παράδειγμα η δημονόμηση (folksonomy) και ο πληθοπορισμός (crowdfunding) είναι δύο χαρακτηριστικές κοινωνικές πρακτικές του web 2.0 και, κατ΄ αναλογία, και της επιχειρηματικότητας 2.0.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Θεωρία παιγνίων για οικονομολόγους

Η θεωρία Παιγνίων για Οικονομολόγους παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις κύριες πτυχές της Θεωρίας Παιγνίων, η οποία μελετά τη συμπεριφορά μονάδων λήψης αποφάσεων σε κατάσταση αντιπαλότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη χρήση της Θεωρίας ως αναλυτικό εργαλείο στην Οικονομική αλλά και στις άλλες κοινωνικές επιστήμες. Στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας υποδειγματοποίησης και επίλυσης καταστάσεων οποιασδήποτε και όχι μόνον οικονομικής αντιπαλότητας
Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο καλύπτει μια ποικιλία γεγονότων που χαρακτηρίζουν μια ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία, έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των σημερινών κοινωνιών και των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Η «διεθνοποίηση» και η «παγκοσμιοποίηση»που αρχικά είναι έννοιες συνώνυμες του «ανοίγματος προς όλους»,θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι και μια απειλή για μια «πολιτισμική ομογενοποίηση»των κοινωνιών, η οποία Θα έβαζε σε κίνδυνο τη διαφορετικότητα των πολιτισμών και θα εδραίωνε την ηγεμονία ενός πολιτισμού ή μιας γλώσσας (ή μερικών πολιτισμών και γλωσσών) επί των άλλων.
Είναι πλέον καιρός η παγκοσμιοποίηση να συμπληρωθεί από ένα «κοινωνικό όραμα»στο οποίο η Παιδεία θα κατέχει πρωταρχικό και ζωτικό ρόλο για την προσέγγιση των ψυχών και των πνευμάτων, μιάς προσέγγισης που θα ξεπερνά τα όρια του εμπορίου, της οικονομίας και των χρηματοδοτήσεων.