logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ

Επιμέλεια: Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης
Κείμενα: Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Σπύρος Λίτσας, Νικόλαος Ραπτόπουλος, Κλεάνθης Κυριακίδης
Η αραβική άνοιξη
- Μελέτες διεθνών σχέσεων

Τέσσερις πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες παρουσιάζουν, αναλύουν και επιχειρούν να ερμηνεύσουν το πολύπλοκο και δυναμικό φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης. Η προσέγγιση του ανά χείρας συλλογικού τόμου, συνδυάζοντας τη θεωρία με την ανάλυση, ξεφεύγει από τα στερεότυπα, βοηθάει τον αναγνώστη να εμβαθύνει στις εξελίξεις στον Αραβικό κόσμο και, παράλληλα, καλύπτει ένα σημαντικό κενό της βιβλιογραφίας των Διεθνών Σχέσεων.
Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη σειρά του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Μελέτες Διεθνών Σχέσεων.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ (1990-2015)

Η παρούσα ερευνητική εργασία έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη θεματική που αφορά τόσο την πρόληψη όσο και τη αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από τα τέλη του εικοστού αιώνα, μέχρι και σήμερα.
Η ενασχόληση με την εν λόγω επιστημονική, ερευνητική και διδακτική περιοχή παραμένει πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική , δεδομένου ότι ο εγγραμματισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων τους για επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με συστηματικό τρόπο τη νομισματική οικονομική, που να ανταποκρίνεται στις σημαντικές ερευνητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι η ανάλυση για την σύγχρονη νομισματική πολιτική βασίζεται στην στόχευση της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό και στην εξαγωγή του κανόνα του Taylor, ο οποίος εφαρμόζεται τόσο από την ευρωπαική κεντρική τράπεζα, όσο και από άλλες κεντρικές τράπεζες. Επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο που αναλύεται το χρέος ως ποσοστό του εισοδήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη νομισματικοποίηση του χρέους.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ- ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ-ΧΑΪΔΩ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ
Θέματα μάθησης και διδακτικής

Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές- «μελλοντικούς καθηγητές»,αλλά και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στη Β/θμια εκπαίδευση, προσφέροντας τους μια σύγχρονη θεώρηση για το πώς μπορεί να οργανωθεί και να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική διδασκαλία.
Παρουσιάζονται επιλεκτικά οι πιο σημαντικές τεχνικές που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής και λειτουργικής διδασκαλίας .Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα νέων τεχνολογιών και μεθόδων τα οποία ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα πρέπει να μπορεί να τα αξιοποιήσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ώστε να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Η Δέσποινα Μακρίδου- Μπούσιου είναι Αν. Καθηγήτρια στο Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Χρήστος Σπ. Νικολαΐδης
Οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της Τουρκίας με τις χώρες της άμεσης περιφέρειάς της

Οι οικονομικές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην πολιτική υποταγή μιας μεσαίας ή μικρής δύναμης σε μια φιλόδοξη περιφερειακή δύναμη του περιφερειακού υποσυστήματος, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει σφαίρα επιρροής και να ανέλθει στην ιεραρχία του διεθνούς συστήματος. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Συρίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των οικονομικών και πολιτικών τους σχέσεων. Και τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι του είδους: "Τι ρόλο παίζει ο οικονομικός παράγοντας στην πολιτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Συρίας;", "Τι είδους μοντέλο σχέσεων προωθεί το ισλαμικό κόμμα ΑΚΡ μεταξύ των δύο χωρών;" και "Το εν λόγω μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο για τις χώρες της άμεσης περιφέρειας της Τουρκίας που επιθυμούν οικονομική και πολιτική προσέγγιση μαζί της;"...