logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ
Μάθηση μέσω κίνησης
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής
Στην ειδική Παιδαγωγική

Το βιβλίο εστιάζοντας σε μια ενότητα της Ειδικής Παιδαγωγικής, την Ψυχοκινητική, καλύπτει ένα σημαντικό κενό της βιβλιογραφίας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Το σχολείο, πέρα από την προαγωγή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, θα πρέπει να αποτελεί ένα χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας για κάθε παιδί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ». Η γνώση των κινητικών και σωματικών δυνατοτήτων είναι σημαντική όχι μόνο για το παιδί αλλά και για την/τον εκπαιδευτικό, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας (λεκτική και μη
λεκτική) και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής διερευνήθηκαν ενότητες του χώρου της Γενικής και της Ειδικής Παιδαγωγικής και ειδικότερα η σχέση μάθηση-περιβάλλον-κίνηση.
Καθώς η θεωρία στηρίζει την πράξη και η πράξη με τη σειρά της επιβεβαιώνει τη θεωρία, γίνεται αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση των σημερινών δεδομένων της ψυχοκινητικής αγωγής στην Ειδική Παιδαγωγική. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πρακτική πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων σχετικών με την ψυχοκινητική αγωγή.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και τμημάτων Ειδικής Αγωγής, σε γονείς αλλά και σε κάθε ειδικότητα που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αρχές της Ψυχοκινητικής αγωγής.

Η Λευκοθέα Καρτασίδου είναι Λέκτορας στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Στο βιβλίο αυτό προτείνονται γλωσσικές δραστηριότητες (project) με διαθεματικές προσεγγίσεις για το δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της λειτουργικής-επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας.

Μέσα στη μαγευτική ατμόσφαιρα των κόμικς, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της λαϊκής παράδοσης, των ζωγραφικών έργων, της λογοτεχνίας και της ποίησης, εκτυλίσσεται η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Τα έργα της τέχνης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδέοντας το λόγο με την εικόνα, λειτουργούν ως ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν στην αισθητική εμπειρία των παιδιών.

 

Οι συγγραφείς εργάζονται στην Α/βάθμια εκπαίδευση

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES REVISED

English for Academic Purposes
Reading & vocabulary - Student’s book

Το English for Academic Purposes: Reading & Vocabulary είναι ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας της Αγγλικής για ακαδημαϊκούς σκοπούς που απευθύνεται σε φοιτητές κοινωνικών και οικονομικών σπουδών. Στόχος του είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και το λεξιλόγιο ειδικότητας των σπουδών τους. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι task-based και βασίζεται σε εργασίες που εξασκούν τους φοιτητές στις ακαδημαϊκές δεξιότητες που χρειάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου είναι ανανεωμένη σε περιεχόμενο και εμπλουτισμένη με υλικό που απευθύνεται τόσο στις κοινωνικές και οικονομικές σπουδές όσο και στην εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες (Part I: Economics, Part II: Computers, Part III: Education). Στόχος του, είναι να δώσει έμφαση στην διεπιστημονικότητα της γνώσης και να καλύψει τα ποικίλα ενδιαφέροντα των φοιτητών στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το workbook που έχει ενσωματωμένο στο τέλος του βιβλίου αλλά και τα self-study exercises στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνουν έμφαση στην ανάγκη εμβάθυνσης και εξάσκησης στο ακαδημαϊκό λεξιλόγιο όπως αυτό προκύπτει από έρευνες των Paul Nation (2001) και Averil Coxhead (2000).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟ ΟΠΛΟ ΠΑΡΑΠΟΔΑ

Ε. ΒΟΥΤΥΡΑ, Β. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Ν. ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, Μ. ΜΠΟΝΤΙΛΑ (ΕΠΙΜ.)
«Το όπλο παρά πόδα»
Οι πολιτικοί πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη

Ένας συλλογικός τόμος που περιέχει τις εισηγήσεις του συνεδρίου για τους πολιτικούς πρόσφυγες το οποίο οργανώθηκε τον Ιούλιο του 2003 στα Ζαγοροχώρια από το δίκτυο για τη μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων και το Ελληνικό Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο.
Η έκδοση έχει ως στόχο να φέρει το ευρύτερο κοινό σε επαφή με τους νέους προσανατολισμούς της έρευνας για την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου.
Η νέα οπτική των ερευνητών επικεντρώνεται, ίσως για πρώτη φορά με τόσο συστηματικό τρόπο , στον εμφύλιο πόλεμο ως ένα σύνολο βιωμάτων των μη πρωταγωνιστών, ως μέρος της ζωής κάποιων ανθρώπων και όχι ως ένα πολιτικό γεγονός στη διαμόρφωση του οποίου οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν καμιά επίδραση.
Έτσι, η μελέτη του βιώματος του εμφυλίου από την πλευρά των απλών ανθρώπων φέρνει στο φως τη φυσιογνωμία του εμφυλίου , το εύρος του και την απήχηση του στη ελληνική κοινωνία σε βάθος χρόνου. Η πολιτική προσφυγιά παρουσιάζεται ως ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο. Η κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος μετατρέπονται από ιστορικές πραγματικότητες σε κοινωνικές πραγματικότητες, σε παραγωγούς θεσμών, ατομικών και συλλογικών σχέσεων.
Με κείμενα των΄Ηλιου Γιαννακάκη, Γρηγόρη Φαράκου, Ιάκωβου Μιχαηλίδη, Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν, Θανάση Μητσόπουλου, Τασούλας Βερβενιώτη, Ειρήνης Λαγάνη, Κατερίνας Τσέκου, Μαρίας Μποντίλα, Pavel Hradecny, Δημήτρη Σταματόπουλου, Νίκου Κουλούρη, Βενετίας Αποστολίδου, Κωνσταντίνας Ευαγγέλου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Χρήστος Σπ. Νικολαΐδης
Οι τρέχουσες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές της Τουρκίας με τις χώρες της άμεσης περιφέρειάς της

Οι οικονομικές σχέσεις μπορούν να οδηγήσουν στην πολιτική υποταγή μιας μεσαίας ή μικρής δύναμης σε μια φιλόδοξη περιφερειακή δύναμη του περιφερειακού υποσυστήματος, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει σφαίρα επιρροής και να ανέλθει στην ιεραρχία του διεθνούς συστήματος. Οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Συρίας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης των οικονομικών και πολιτικών τους σχέσεων. Και τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι του είδους: "Τι ρόλο παίζει ο οικονομικός παράγοντας στην πολιτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Συρίας;", "Τι είδους μοντέλο σχέσεων προωθεί το ισλαμικό κόμμα ΑΚΡ μεταξύ των δύο χωρών;" και "Το εν λόγω μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο για τις χώρες της άμεσης περιφέρειας της Τουρκίας που επιθυμούν οικονομική και πολιτική προσέγγιση μαζί της;"...