logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ- ΜΠΟΥΣΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ-ΧΑΪΔΩ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ
Θέματα μάθησης και διδακτικής

Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές- «μελλοντικούς καθηγητές»,αλλά και τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στη Β/θμια εκπαίδευση, προσφέροντας τους μια σύγχρονη θεώρηση για το πώς μπορεί να οργανωθεί και να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική διδασκαλία.
Παρουσιάζονται επιλεκτικά οι πιο σημαντικές τεχνικές που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής και λειτουργικής διδασκαλίας .Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα νέων τεχνολογιών και μεθόδων τα οποία ο εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα πρέπει να μπορεί να τα αξιοποιήσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο ώστε να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία.

Η Δέσποινα Μακρίδου- Μπούσιου είναι Αν. Καθηγήτρια στο Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛΑΣ
Κοινωνία και πολιτική θεωρία
Κριτική πολιτική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου

Το εγχείρημα του βιβλίου του Γιώργου Σκουλά στο σύνολο του είναι τριπλής μορφής. Πρώτον, να εκθέσει τη θεωρία και πρακτική της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην αυγή του 20ου αιώνα, αναλύοντας με αντικειμενικό τρόπο τα σπουδαιότερα πολιτικά, κοινωνικά και διεθνή φαινόμενα καθώς και τις αλλαγές που έλαβαν μέρος μέχρι σήμερα. Δεύτερον, να καταγράψει συνοπτικά και να αναδείξει τις απόψεις των σημαντικότερων θεωρητικών της Σχολής της Φρανκφούρτης οι οποίοι αποτέλεσαν την Κριτική Θεωρία ως ομάδα τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης γενιάς στοχαστών. Τρίτον, να αναλύσει και να κρίνει μέσα από ένα φίλτρο αντικειμενικής κριτικής ακόμα και αυτές τις κριτικές θεωρίες των στοχαστών της κριτικής θεωρίας ώστε να τις κατανοήσουμε σφαιρικά. Δηλαδή, σε ποιο σημείο τέτοιες προσεγγίσεις και θέσεις έχουν πληρότητα ή εγκυρότητα και που αντιμετωπίζουν με μονομέρεια, μελαγχολικά και απαισιόδοξα, τα φαινόμενα της έρευνας τόσο ιστορικά και πολιτικά όσο οικονομικά και ιδεολογικά.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

TEXT ANALYSIS IN ACADEMIC ENGLISH

Το Text Analysis in Academic English είναι ειδικά γραμμένο για τους σπουδαστές στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής και σε τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς.
Το Text Analysis in Academic English αποσκοπεί στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα διαφορετικά είδη γραπτών κειμένων (δηλ. άρθρα από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπάσματα από βιβλία οικονομικών, κείμενα στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικά κείμενα οικονομικού χαρακτήρα) που θα επεξεργαστούν στη διάρκεια των εξειδικευμένων σπουδών τους.
Το βιβλίο αποτελείται από 8 διδακτικές ενότητες. Διαφορετικά είδη κειμένων (written genres) αναλύονται σε βάθος. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο περιβάλλον που εμφανίζεται το κείμενο, στο σκοπό γραφής του, στο αναγνωστικό κοινό που απευθύνεται και η εσωτερική δομή του κειμένου ως κείμενο αποσαφηνίζεται με την εύρεση των συνεκτικών δεσμών σε επίπεδο γραμματικής/λεξιλογίου/οργάνωσης κειμένου που συμβάλουν στην συνοχή του κειμένου.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ

ΑΦΡΟΥΛΗ ΜΠΕΡΣΟΥ (κείμενα) | ΕΦΗ ΡΑΤΣΟΥ (μουσική) | ΑΚΥΛΛΑΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ (αφήγηση)
Η χώρα των παγωτών
Εναλλακτικές γιορτές με βιωματική προσέγγιση

Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει αρμονικά την παιδαγωγική και την καλλιτεχνική διάσταση προσφέροντας στα παιδιά ένα υλικό που μπορούν και μόνα τους να απολαύσουν και στους παιδαγωγούς μια ολοκληρωμένη πρόταση και ένα σημαντικό, ενοποιημένο σύνολο δράσεων. Παρά την πρόθεση των δημιουργών να αποτελέσει το υλικό αυτό μια πρόταση για εναλλακτικές γιορτές με βιωματική προσέγγιση, τα όρια αυτά ξεπερνιούνται προσφέροντας δυνατότητες πολλαπλής αξιοποίησης του υλικού. Οι ιστορίες μπορούν να διαβαστούν ανεξάρτητα από τα παιδιά ή για τα παιδιά και μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για δραματική έκφραση και δημιουργία μουσικής από τα ίδια τα παιδιά. Η μουσική μπορεί να συνδυαστεί με τις ιστορίες και να συνοδεύει την κίνηση ή να λειτουργήσει ανεξάρτητα ως υλικό ακρόασης για την κινητοποίηση της φαντασίας των παιδιών και τη δημιουργία χορογραφίας και ιστοριών από αυτά τα ίδια. Η κίνηση που προτείνεται στα πλαίσια αυτής της βιωματικής προσέγγισης είναι μια αξιόλογη και σίγουρη λύση για το νέο δάσκαλο, αλλά και ερέθισμα για περισσότερες ιδέες και αυτοσχεδιασμό τόσο από το δάσκαλο όσο και από τα παιδιά.
Συμπεριλαμβάνεται CD με μουσική και αφήγηση.
Η Αφρούλη Μπέρσου είναι εκπαιδευτικός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΑΠΕΡΓΗΣ
Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, μέρος Ι
Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσω ποσοτικών ασκήσεων) τις έννοιες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο βραχυχρόνιος φυσικά στόχος του εγχειριδίου είναι οι φοιτητές να ξεπεράσουν τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις εξετάσεις τους.

Ο Νικόλαος Απέργης είναι Καθηγητής του Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς