logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ειδική αγωγή
Αναπτυξιακές διαταραχές και χρόνιες μειονεξίες
Στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση των νέων δεδομένων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που σχετίζονται με την αλματώδη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της Ειδικής Αγωγής.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, γιατί αποτελεί τη βάση της Ειδικής Αγωγής. Ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τα θεμελιώδη πρότυπα και στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης, ώστε να είναι ικανός να διακρίνει την παρέκκλιση και τη διαφορετικότητα ακόμη και σε παιδιά του τυπικού πληθυσμού που φοιτούν σε τυπικά σχολεία.
Το κυρίαρχο πνεύμα του βιβλίου είναι η παθοφυσιολογία των χρόνιων μειονεξιών, οι βασικές αρχές και οι μέθοδοι με τις οποίες προσεγγίζονται τα άτομα με ιδιαιτερότητες και σε μεγάλο βαθμό η σχέση της φυσικής αγωγής με το νόσημα ή με τη δυσκολία που περιγράφεται.
Σκοπός της συγγραφέως είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη φύση της κάθε ιδιαιτερότητας ώστε να καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής και ψυχαγωγικής άσκησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η Νικολέτα Αγγελοπούλου- Σακαντάμη είναι Παιδίατρος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ, Α.Π.Θ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ
Μάθηση μέσω κίνησης
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής
Στην ειδική Παιδαγωγική

Το βιβλίο εστιάζοντας σε μια ενότητα της Ειδικής Παιδαγωγικής, την Ψυχοκινητική, καλύπτει ένα σημαντικό κενό της βιβλιογραφίας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Το σχολείο, πέρα από την προαγωγή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, θα πρέπει να αποτελεί ένα χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας για κάθε παιδί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ». Η γνώση των κινητικών και σωματικών δυνατοτήτων είναι σημαντική όχι μόνο για το παιδί αλλά και για την/τον εκπαιδευτικό, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας (λεκτική και μη
λεκτική) και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής διερευνήθηκαν ενότητες του χώρου της Γενικής και της Ειδικής Παιδαγωγικής και ειδικότερα η σχέση μάθηση-περιβάλλον-κίνηση.
Καθώς η θεωρία στηρίζει την πράξη και η πράξη με τη σειρά της επιβεβαιώνει τη θεωρία, γίνεται αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση των σημερινών δεδομένων της ψυχοκινητικής αγωγής στην Ειδική Παιδαγωγική. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πρακτική πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων σχετικών με την ψυχοκινητική αγωγή.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και τμημάτων Ειδικής Αγωγής, σε γονείς αλλά και σε κάθε ειδικότητα που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αρχές της Ψυχοκινητικής αγωγής.

Η Λευκοθέα Καρτασίδου είναι Λέκτορας στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Χριστίνα Κ. Συριοπούλου - Δελλή, Δημήτριος Χ. Κασίμος
Επικοινωνία και εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές / αυτισμό

Η επικοινωνία και η κοινωνικότητα είναι σημαντικές δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξη των παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και εκπαίδευσης των παιδιών αυτών. Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό είναι θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη. Αν και η συγκρότηση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό είναι ατομική υπόθεση, οι μέθοδοι αυτοί αποτελούν αρχικές προσεγγίσεις σε ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο χρειάζεται περισσότερη έρευνα.
Το εγχειρίδιο αυτό ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, θεραπευτές (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλους), γονείς, ψυχολόγους, συμβούλους, γιατρούς και όσους εμπλέκονται στην ανατροφή παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/αυτισμό.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ (1990-2015)

Η παρούσα ερευνητική εργασία έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη θεματική που αφορά τόσο την πρόληψη όσο και τη αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από τα τέλη του εικοστού αιώνα, μέχρι και σήμερα.
Η ενασχόληση με την εν λόγω επιστημονική, ερευνητική και διδακτική περιοχή παραμένει πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική , δεδομένου ότι ο εγγραμματισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων τους για επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛΑΣ
Κοινωνία και πολιτική θεωρία
Κριτική πολιτική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου

Το εγχείρημα του βιβλίου του Γιώργου Σκουλά στο σύνολο του είναι τριπλής μορφής. Πρώτον, να εκθέσει τη θεωρία και πρακτική της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην αυγή του 20ου αιώνα, αναλύοντας με αντικειμενικό τρόπο τα σπουδαιότερα πολιτικά, κοινωνικά και διεθνή φαινόμενα καθώς και τις αλλαγές που έλαβαν μέρος μέχρι σήμερα. Δεύτερον, να καταγράψει συνοπτικά και να αναδείξει τις απόψεις των σημαντικότερων θεωρητικών της Σχολής της Φρανκφούρτης οι οποίοι αποτέλεσαν την Κριτική Θεωρία ως ομάδα τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης γενιάς στοχαστών. Τρίτον, να αναλύσει και να κρίνει μέσα από ένα φίλτρο αντικειμενικής κριτικής ακόμα και αυτές τις κριτικές θεωρίες των στοχαστών της κριτικής θεωρίας ώστε να τις κατανοήσουμε σφαιρικά. Δηλαδή, σε ποιο σημείο τέτοιες προσεγγίσεις και θέσεις έχουν πληρότητα ή εγκυρότητα και που αντιμετωπίζουν με μονομέρεια, μελαγχολικά και απαισιόδοξα, τα φαινόμενα της έρευνας τόσο ιστορικά και πολιτικά όσο οικονομικά και ιδεολογικά.