logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

GEORGE LAKOFF & MARK JOHNSON
Ο μεταφορικός λόγος
Ο ρόλος της μεταφοράς στην καθημερινή μας ζωή
Μετάφραση ΟΛΓΑ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΟΥ

Φέρνοντας τη μεταφορική σκέψη στο προσκήνιο, το βιβλίο αυτό αποκάλυψε την ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με την έρευνα του νου όπως η σημασία, η αλήθεια και η φύση της σκέψης. Από τότε η θέση των συγγραφέων ότι η μεταφορά είναι διάχυτη στην καθημερινή μας ζωή, όχι μόνο στη γλώσσα αλλά και στις σκέψεις και πράξεις μας είχε ένα μακρόχρονο και καθοριστικό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως στη γλωσσολογία, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη γνωστική επιστήμη, την
πολιτική, τη νομική, τη θρησκεία, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία της επιστήμης. Υπήρξε δε αντικείμενο εντονότατης κριτικής και προβληματισμού εφόσον η ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι μεταφορικό ον αμφισβητούσε βασικές θέσεις της δυτικής φιλοσοφικής παράδοσης.
Η ελληνική βιβλιογραφία εμπλουτίζεται με τη μετάφραση ενός κλασικού πλέον συγγράμματος που απευθύνεται στους ερευνητές και σπουδαστές όσων γνωστικών αντικειμένων ασχολούνται με τους μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης και γλώσσας υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών πεδίων που αναπτύσσονταν σε απομόνωση.

Ο George Lakoff είναι Καθηγητής στο Τμ. Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλει
Ο Mark Johnson είναι Καθηγητής στο Τμ. Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ
Ιστορία οικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Τις τελευταίες δεκαετίες τα μακροοικονομικά βρίσκονται σε μια φάση συνεχών ανακατατάξεων και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των προσεγγίσεων γίνονται μια ολοένα δυσκολότερη υπόθεση. Αν ανατρέξει κανείς στα διάφορα εγχειρίδια μακροοικονομικής, μένει με την αίσθηση ότι οι διάφορες σχολές μακροοικονομικής σκέψης αναδεικνύονται τυχαία, χωρίς να έχουν παρελθόν και ανεξάρτητα από τη φάση που διέρχεται η οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Συνήθως, ακόμη και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ούτε καν αναρωτιούνται και προχωρούν ανυποψίαστοι κατευθείαν στο αντικείμενο, δηλαδή στα σχήματα και τις εξισώσεις, χωρίς να έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντάξουν τις γνώσεις που αποκτούν ούτε στο κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο αλλά ούτε και στις κατάλληλες οικονομικές και ιστορικές συνθήκες.
Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το παρόν βιβλίο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσέγγισης του συγγραφέα είναι η διεξοδική μελέτη των συνθηκών εντός των οποίων αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες σχολές οικονομικής σκέψης, στοιχείο που διαφοροποιεί το βιβλίο από τα υπόλοιπα που συνήθως αφήνουν τη μελέτη των σύγχρονων σχολών μακροοικονομικής σκέψης στα προχωρημένα μαθήματα των μακροοικονομικών.

Ο Λευτέρης Τσουλφίδης είναι Αν. Καθηγητής στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει, στην Ευρώπη των 27, την πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρνει στην επιφάνεια την επιχειρηματολογία ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να παράγει ανέργους, αφού οι νέοι κατά την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο επιλέγουν κορεσμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
Η πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της σκληρής πραγματικότητας τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι είναι άμεσα αναγκαίο να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων της οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθούν οι ανθρωπιστικές σπουδές που πρέπει να εμπεριέχονται σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Η ανάγκη βοήθειας που πρέπει να δώσουν στους απόφοιτους τους, τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται στην κοινωνική ευθύνη τους, τα οδηγεί στις ακόλουθες δράσεις: ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή διαμέσου της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή, με την πραγματοποίηση από μέρους του Πανεπιστημίου προγραμμάτων εξειδίκευσης για στελέχη επιχειρήσεων και την διδασκαλία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτές οι δράσεις εξετάζονται ιδιαίτερα στα Πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελούν τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου Επιχειρηματικότητα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

RESEARCH READING AND WRITING SKILLS

Research Reading and Writing Skills, an Advanced English for Academic Purposes course, is addressed to students of Economics and Social Sciences Departments and is intended to help develop the research skills that will be required when doing a research/ postgraduate degree.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΑΠΕΡΓΗΣ
Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, μέρος Ι
Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσω ποσοτικών ασκήσεων) τις έννοιες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο βραχυχρόνιος φυσικά στόχος του εγχειριδίου είναι οι φοιτητές να ξεπεράσουν τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις εξετάσεις τους.

Ο Νικόλαος Απέργης είναι Καθηγητής του Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς