logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΡΑΒΟΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΔΙΕΝΕΞΗ

Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος
Μέση Ανατολή, Αραβο-ισραηλινή διένεξη

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται μια συνολική ιστορική, πολιτική και διπλωματική προσέγγιση των πολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, από τη γέννηση της αραβο-ισραηλινής αντιπαράθεσης και του προβλήματος του καθορισμού των συνόρων στην περιοχή, μέχρι τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ το 1979, που σηματοδότησαν το τέλος της κρίσιμης περιόδου. Καθώς τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή και η αραβο-ισραηλινή διένεξη προβάλλουν και σήμερα στο επίκεντρο του προβληματισμού στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, απαιτείται η βαθύτερη κατανόηση τους στην ιστορική, πολιτική και διπλωματική τους διάσταση. Η Μέση Ανατολή είναι μια νευραλγική, κομβική, γεωπολιτική περιοχή: κοιτίδα του μουσουλμανικού, εβραϊκού και χριστιανικού πολιτισμού, διαθέτει τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα υδρογονανθράκων παγκοσμίως, διέρχονται οι σημαντικότεροι θαλάσσιοι δίαυλοι του διεθνούς εμπορίου, είναι το θέατρο της σημαντικότερης, κατά πολλούς, διεθνούς σύγκρουσης των τελευταίων δεκαετιών – της αραβο-ισραηλινής διένεξης.
Ο Γεώργιος Σπυρόπουλος είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διδάσκει μαθήματα διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ,Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SUZUKI

Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της μουσικής
Η φιλοσοφία και η πράξη της μεθόδου Suzuki (ένα εγχειρίδιο για σπουδαστές, παιδαγωγούς και γονείς)

"Γιατί τα μουσικά τους κομμάτια οι μαθητές τα μαθαίνουν σχεδόν αποκλειστικά από την παρτιτούρα; Γιατί μαθαίνουν απ' έξω μόνο τα κομμάτια των εξετάσεων, με αποτέλεσμα όταν κάποιος τους ζητά να "παίξουν κάτι", αυτοί αναζητούν τις παρτιτούρες τους; Γιατί ο ήχος σπανίως δουλεύεται συνειδητά στα πρώτα χρόνια των σπουδών; Γιατί οι περισσότεροι μικροί μαθητές δεν ξέρουν πώς να μελετούν; Γιατί οι συναυλίες είναι τόσο σπάνιες και τόσο επίσημες ώστε να σου κόβονται τα πόδια; Πού είναι η αγάπη, το πάθος και η χαρά για τη μουσική; Πώς μαθαίνεις να παίζεις με άλλους όταν για χρόνια έχεις εντρυφήσει και εθιστεί στην μοναχικότητα; Πώς σου ζητείται ξαφνικά να "ερμηνεύσεις" όταν για χρόνια όλα είναι ασκήσεις και τεχνική; Γιατί πρέπει να αφήσουμε να δημιουργηθούν τόσες αναπηρίες πρώτα, για να έρθουμε χρόνια μετά να προσπαθούμε να τις υπερβούμε; Πριν από χρόνια γνώρισα τη μέθοδο "Εκπαίδευσης Ταλέντου", έμπνευση ενός μεγάλου παιδαγωγού, του Shinichi Suzuki, και άνοιξε στα μάτια του νου και της καρδιάς μου ένας ολόκληρος άλλος κόσμος μουσικής, αγάπης, διδασκαλίας και ταλέντου. Αφήνω τα κύματα αυτά της μουσικής, της αγάπης και του ταλέντου να ρεύσουν προς εσάς. Γιατί έχουμε χρέος απέναντι στα παιδιά του κόσμου."

Λελούδα Στάμου

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

TEXT ANALYSIS IN ACADEMIC ENGLISH

Το Text Analysis in Academic English είναι ειδικά γραμμένο για τους σπουδαστές στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής και σε τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς.
Το Text Analysis in Academic English αποσκοπεί στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα διαφορετικά είδη γραπτών κειμένων (δηλ. άρθρα από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπάσματα από βιβλία οικονομικών, κείμενα στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικά κείμενα οικονομικού χαρακτήρα) που θα επεξεργαστούν στη διάρκεια των εξειδικευμένων σπουδών τους.
Το βιβλίο αποτελείται από 8 διδακτικές ενότητες. Διαφορετικά είδη κειμένων (written genres) αναλύονται σε βάθος. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο περιβάλλον που εμφανίζεται το κείμενο, στο σκοπό γραφής του, στο αναγνωστικό κοινό που απευθύνεται και η εσωτερική δομή του κειμένου ως κείμενο αποσαφηνίζεται με την εύρεση των συνεκτικών δεσμών σε επίπεδο γραμματικής/λεξιλογίου/οργάνωσης κειμένου που συμβάλουν στην συνοχή του κειμένου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ειδική αγωγή
Αναπτυξιακές διαταραχές και χρόνιες μειονεξίες
Στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση των νέων δεδομένων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, που σχετίζονται με την αλματώδη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της Ειδικής Αγωγής.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ψυχοκινητική ανάπτυξη, γιατί αποτελεί τη βάση της Ειδικής Αγωγής. Ο κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει τα θεμελιώδη πρότυπα και στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης, ώστε να είναι ικανός να διακρίνει την παρέκκλιση και τη διαφορετικότητα ακόμη και σε παιδιά του τυπικού πληθυσμού που φοιτούν σε τυπικά σχολεία.
Το κυρίαρχο πνεύμα του βιβλίου είναι η παθοφυσιολογία των χρόνιων μειονεξιών, οι βασικές αρχές και οι μέθοδοι με τις οποίες προσεγγίζονται τα άτομα με ιδιαιτερότητες και σε μεγάλο βαθμό η σχέση της φυσικής αγωγής με το νόσημα ή με τη δυσκολία που περιγράφεται.
Σκοπός της συγγραφέως είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τη φύση της κάθε ιδιαιτερότητας ώστε να καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής και ψυχαγωγικής άσκησης προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η Νικολέτα Αγγελοπούλου- Σακαντάμη είναι Παιδίατρος, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ, Α.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Λευτέρης Τσουλφίδης
Οικονομική ιστορία της Ελλάδας
Τρίτη έκδοση

[...] Με αυτή την οπτική, σε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο εξετάζονται διάφορα εισαγωγικά ζητήματα, όπως είναι η σημασία της οικονομικής ιστορίας και η φύση του οικονομικού προβλήματος, η νέα οικονομική ιστορία, η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, υποδείγματα μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης-στασιμότητας κ.ά. Στη συνέχεια ερευνώνται καθαυτό ζητήματα οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας, όπως π.χ. ο κοινωνικός χαρακτήρας της Επανάστασης του 1821, η ανάδυση του νέου ελληνικού κράτους και οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, το αγροτικό ζήτημα, η οικονομική άνθηση και η παρατεταμένη οικονομική κρίση του ύστερου δέκατου ένατου αιώνα με τις επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία, οι απαρχές της εκβιομηχάνισης και ο ρόλος του εφοπλιστικού κεφαλαίου, η εξέλιξη του νομισματικού συστήματος και οι θεσμικές μεταβολές, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του εικοστού αιώνα και η κρίση του 1930 και οι εναλλακτικές θεωρίες για την ερμηνεία της, καθώς και η κριτική αποτίμηση αυτών των θεωριών υπό το φως των δεδομένων της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς εμπειρίας. Ακολουθούν τα οικονομικά φαινόμενα της δεκαετίας του 1940, δηλαδή ο λιμός και ο καλπάζων πληθωρισμός, όπως επίσης τα προγράμματα ανασυγκρότησης και τα εναλλακτικά πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης που διατυπώθηκαν. Τέλος, με την ίδια μακροχρόνια οπτική εξετάζονται η μεταπολεμική "χρυσή εποχή συσσώρευσης", η οποία διαρκεί μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ή τις αρχές του 1970 και τη διαδέχεται η περίοδος στασιμότητας, για να ακολουθήσει, ιδίως τη δεκαετία του 1990, η νέα "χρυσή εποχή συσσώρευσης" που διαρκεί μέχρι πολύ πρόσφατα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την τρέχουσα οικονομική κρίση.