logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ (1990-2015)

Η παρούσα ερευνητική εργασία έρχεται να συμπληρώσει την ευρύτερη θεματική που αφορά τόσο την πρόληψη όσο και τη αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από τα τέλη του εικοστού αιώνα, μέχρι και σήμερα.
Η ενασχόληση με την εν λόγω επιστημονική, ερευνητική και διδακτική περιοχή παραμένει πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική , δεδομένου ότι ο εγγραμματισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων τους για επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΙ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Θέματα μικροοικονομικής ΙΙ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι αναπτύσσει διεξοδικά τη θεωρία ολιγοπωλίων και από την άποψη της θεωρίας παιγνίων, καθώς και τη θεωρία γενικής ισορροπίας και ευημερίας, περιλαμβανομένων των εννοιών του πυρήνα, της δίκαιης και της εξισωτικής κατανομής. Απευθύνεται σε σπουδαστές και φοιτητές της οικονομικής επιστήμης

Ο Γεράσιμος Σολδάτος είναι Αν. Καθηγητής στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

MARK BURRELL
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Θεμελιώδεις έννοιες
επιστημονική επιμέλεια ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΣΚΑΛΗΣ
μετάφραση ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΣΚΑΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι η μελέτη της συνολικής σχεδίασης των εξαρτημάτων υλισμικού και λογισμικού ενός υπολογιστικού συστήματος. Συχνά οι φοιτητές θεωρούν δύσκολο αυτό το αντικείμενο εξαιτίας του ιδιαίτερα τεχνικού περιεχομένου του. Το βιβλίο αυτό, μέσω της χρήσης λογισμικού προσομοίωσης, βάζει τους αναγνώστες από την αρχή να συμμετέχουν και τους καθοδηγεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Γραμμένο για προπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν εισαγωγικές ενότητες αρχιτεκτονικών υπολογιστών, το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου με τρόπο απλό και προσιτό.
Το βιβλίο χωρίζεται στα ακόλουθα τέσσερα κύρια μέρη:
Τα δομικά τμήματα-όπου καλύπτονται οι βασικές έννοιες του αντικειμένου και παρουσιάζεται ένας απλός επεξεργαστής.
Χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή-όπου θεμελιώνεται η πρακτική χρήση του επεξεργαστή ξεκινώντας με απλά προγράμματα.
Κάτω από το κάλυμμα – όπου εξετάζονται οι πιο προχωρημένες δυνατότητες και τεχνικές των επεξεργαστών.
Ο πραγματικός κόσμος – όπου εξετάζεται το πώς συσχετίζονται οι παρουσιασθείσες έννοιες και τεχνικές με τους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία όπως πρακτικά παραδείγματα, μια διεκπεραιωμένη άσκηση, ασκήσεις στο τέλος του κεφαλαίου και ορισμούς σημαντικών λέξεων στα πλευρικά περιθώρια.

Το βιβλίο συνοδεύεται από CD που περιλαμβάνει την εργαλειοθήκη JASP και την τελευταία έκδοση του πακέτου Digital Works.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Ηλίας Θερμός
Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή

Πρόκειται για ερευνητικό πόνημα στο οποίο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι αντικειμενικές πραγματικότητες και το ιστορικό περιβάλλον πάνω στο οποίο λειτουργεί ο κόσμος της αρχαιότητας και αντανακλάται ο κλασικός πολιτισμός.
Η πόλις-κράτος αναδεικνύει την πολιτική, θεσμική και κοινωνική οργάνωση του κλασικού ελληνικού κόσμου που προβάλλεται μέσα από το οργανωμένο σύστημα κρατικής εξουσίας και κυριαρχίας στο ελληνικό κοσμοσύστημα. Οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και αντιπαλότητες οδηγούν αυτό το σύστημα σε κρίση με αναζήτηση διεξόδου και μεταλλαγής.
Η πολιτική φιλοσοφία και η αναζήτηση ιδανικών και εφικτών μορφών διακυβέρνησης εστιάζουν την προσοχή του Πλάτωνα στην Ιδανική Πολιτεία και του Αριστοτέλη στην ανάδειξη συγκριτικής μελέτης των πολιτικών συστημάτων και τη σύνθεση μιας εφικτής και λειτουργικής μορφής διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα τόσο της εποχής του όσο και διαχρονικά.
Στα τελευταία δύο κεφάλαια μελετάται η σχέση της Πολιτείας με την παιδεία διαχρονικά από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι τη σημερινή μεταβιομηχανική κοινωνία.
Τέλος το έργο εστιάζεται στο ρόλο και τις διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Στο βιβλίο αυτό προτείνονται γλωσσικές δραστηριότητες (project) με διαθεματικές προσεγγίσεις για το δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της λειτουργικής-επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας.

Μέσα στη μαγευτική ατμόσφαιρα των κόμικς, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της λαϊκής παράδοσης, των ζωγραφικών έργων, της λογοτεχνίας και της ποίησης, εκτυλίσσεται η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Τα έργα της τέχνης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδέοντας το λόγο με την εικόνα, λειτουργούν ως ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν στην αισθητική εμπειρία των παιδιών.

 

Οι συγγραφείς εργάζονται στην Α/βάθμια εκπαίδευση