logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

ROBERT M. SOLOW
Θεωρία μεγέθυνσης
μια αναλυτική παρουσίαση
επιστημονική επιμέλεια ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΥΒΟΣ, μετάφραση ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΤΙΝΑ

Η ελληνική μετάφραση της δεύτερης αγγλικής έκδοσης ενός κλασικού συγγράμματος της βιβλιογραφίας των οικονομικών επιστημών έχει ως στόχο να φέρει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό σε άμεση επαφή με τη σκέψη του μεγάλου στοχαστή. Το βιβλίο ξεκινάει με την ομιλία του συγγραφέα για την αποδοχή του βραβείου Νόμπελ με τίτλο «Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης και η μετεξέλιξη της» και ακολουθούν τα έξι αρχικά κεφάλαια της πρώτης έκδοσης
Ο Solow υποστηρίζει ότι, ακόμα και σήμερα, αυτά τα πρώτα κεφάλαια συνοψίζουν με τον καλύτερο τρόπο τη βασική θεωρία της μεγέθυνσης. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο συγγραφέας καλύπτει το σχετικά πρόσφατο κύμα έρευνας, το οποίο συχνά αναφέρεται ως «η νέα ενδογενής θεωρία της μεγέθυνσης». Ως γέφυρα ανάμεσα στα παλαιότερα και τα καινούρια κεφάλαια, ο Solow παραθέτει δοκίμιο με τον τίτλο «Ιντερμέτζο», στο οποίο μιλά γι΄αυτήν τη μετάβαση.
Εδώ αναπλάθει το υπόδειγμά του με στόχο να βοηθήσει τον αναγνώστη να συγκρίνει τις σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα υποδείγματα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση μερικών μαθημάτων που απορρέουν από τη νέα θεωρία της μεγέθυνσης καθώς και την επισήμανση των κενών που οφείλουν να καλύψουν μελλοντικές έρευνες. Αυτή η δεύτερη έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ανάγνωσμα για τη μακροοικονομία και τη θεωρία μεγέθυνσης για τους φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Κανένα άλλο βιβλίο δεν παρέχει μια τόσο σφαιρική θεώρηση του πεδίου της μεγέθυνσης και της εξέλιξής του.
Η έκδοση του πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α' ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄- Γενικά Εισαγωγικά Θέματα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη
Ως επιστημονική περιοχή και ως αντικείμενο σπουδών στα ελληνικά πανε-
Πιστήμια, είναι επίσης ανύπαρκτη ή έστω υποτυπώδης και η σχετική βι-
Βλιογραφία.Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στο διδακτι-
Κό μας έργο και στην προσπάθεια των φοιτητών να προσεγγίσουν τα σχετι-
Κα θέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι λόγοι
Αυτοί μας οδήγησαν στην απόφαση να συντάξουμε το ανά χείρας εγχειρίδιο,
Το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη: Το πρώτο τεύχος αναφέρεται σε γενι-
Κά εισαγωγικά θέματα, το δεύτερο στην ειδικότερη περιοχή της Διδακτικής
Των ενηλίκων και το τρίτο στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

DOES IT MATTER?

NICHOLAS G. CARR
Does IT matter?
Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών ως συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Απόδοση στα ελληνικά-επιστημονική επιμέλεια Κ.Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Για τη σύγχρονη επιχείρηση οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι όλο και περισσότερο σημαντικές, όσον αφορά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη στρατηγική επιτυχία.

Σε αυτό το εκρηκτικό και προκλητικό βιβλίο, ο Nicholas G. Carr θέτει υπό αμφισβήτηση την κοινή λογική. Η διατήρηση της στρατηγικής σημασίας των ΤΠΕ έχει πράγματι εξασθενήσει, καθώς ο λειτουργικός πυρήνας τους κατέστη διαθέσιμος και οικονομικά προσιτός σε όλους. Επεκτείνοντας το αντιφατικό άρθρο του Harvard Business Review που προκάλεσε έναν καταιγισμό διαφωνιών σε όλο τον κόσμο, το Does IT matter? δείχνει ότι οι ΤΠΕ-όπως παλαιότερα οι τεχνολογίες υποδομών, όπως ο σιδηρόδρομος και η ηλεκτρική ενέργεια-εξελίσσονται σταθερά από μία ιδιόκτητη κερδοφόρα πηγή, σε ένα απλό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Carr χρησιμοποιεί ως αποδείξεις ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα για να εξηγήσει γιατί οι καινοτομίες στο υλισμικό, στο λογισμικό και στη δικτύωση, αντιγράφονται γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ουδετεροποιώντας τη στρατηγική τους δύναμη για να φτιάξουν μια ξεχωριστή επιχείρηση. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι δείχνει γιατί η εμφάνιση των ΤΠΕ ως διαμοιράσιμη και τυποποιημένη υποδομή είναι φυσική και αναγκαία διαδικασία, η οποία μπορεί τελικά να αποδώσει μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ο Nicholas G. Carr είναι ειδικός στο τομέα των επιχειρήσεων. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται κυρίως στην επιχειρηματική στρατηγική και τις ΤΠΕ. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στο HarvardBusinessReview,τους Financialtimes, τη Boston Globe και αλλού.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο συγγραφέας, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την έννοια της δημιουργικότητας με την έννοια της δημιουργικής γραφής, προσφέρει πρακτική γνώση, η οποία θα επιτρέψει στους/στις εκπαιδευτικούς, στους εμψυχωτές/τριες των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, στους γονείς, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις δημιουργικής γραφής, να ξεδιπλώσουν τη δική τους εμπειρία και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν στον εκ νέου σχεδιασμό διδακτικών προτάσεων. Οι αναγνώστες-εμψυχωτές δεν αναπαράγουν απλώς τις δράσεις που προτείνονται σ΄αυτό το βιβλίο, αλλά αποκτούν οι ίδιοι τη διδακτική ευχέρεια να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

MON PREMIER DICTIONNAIRE FRANCO-GREC

Το παρών γαλλο-ελληνικό λεξικό οικονομικών και πολιτικών όρων είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και καθηγητές αλλά και σε όσους χρησιμοποιούν πρακτικά τη γαλλική γλώσσα στους τομείς της οικονομίας και της πολιτικής.
Αυτό το εξειδικευμένο λεξικό περιέχει περίπου 5000 λήμματα, διατεταγμένα αλφαβητικά και συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο ελληνικό όρο.