logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

TEXT ANALYSIS IN ACADEMIC ENGLISH

Το Text Analysis in Academic English είναι ειδικά γραμμένο για τους σπουδαστές στα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής/Χρηματοοικονομικής και σε τμήματα με παρεμφερές αντικείμενο στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής για Ειδικούς Σκοπούς.
Το Text Analysis in Academic English αποσκοπεί στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα διαφορετικά είδη γραπτών κειμένων (δηλ. άρθρα από οικονομικές εφημερίδες/περιοδικά, αποσπάσματα από βιβλία οικονομικών, κείμενα στο διαδίκτυο οικονομικού περιεχομένου, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διαφημιστικά κείμενα οικονομικού χαρακτήρα) που θα επεξεργαστούν στη διάρκεια των εξειδικευμένων σπουδών τους.
Το βιβλίο αποτελείται από 8 διδακτικές ενότητες. Διαφορετικά είδη κειμένων (written genres) αναλύονται σε βάθος. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο περιβάλλον που εμφανίζεται το κείμενο, στο σκοπό γραφής του, στο αναγνωστικό κοινό που απευθύνεται και η εσωτερική δομή του κειμένου ως κείμενο αποσαφηνίζεται με την εύρεση των συνεκτικών δεσμών σε επίπεδο γραμματικής/λεξιλογίου/οργάνωσης κειμένου που συμβάλουν στην συνοχή του κειμένου.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΜΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΟΡΤΑ

ΝΙΚΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ
Η πρώτη μου μαγική παραμυθόπορτα (παιδικό)
Εικονογράφηση ΛΩΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ

Το παραμύθι Η πρώτη μου μαγική παραμυθόπορτα δε στοχεύει να μυήσει τα παιδιά στη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Φιλοδοξεί να μεταγγίσει στην παιδική φαντασία τον απόηχο της σύγχρονης φαντασίωσης για τον κόσμο μας. Έναν κόσμο που φαίνεται να λειτουργεί παράξενα αλλά με συνέπεια στις βασικές αρχές του.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο συγγραφέας, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την έννοια της δημιουργικότητας με την έννοια της δημιουργικής γραφής, προσφέρει πρακτική γνώση, η οποία θα επιτρέψει στους/στις εκπαιδευτικούς, στους εμψυχωτές/τριες των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, στους γονείς, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις δημιουργικής γραφής, να ξεδιπλώσουν τη δική τους εμπειρία και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν στον εκ νέου σχεδιασμό διδακτικών προτάσεων. Οι αναγνώστες-εμψυχωτές δεν αναπαράγουν απλώς τις δράσεις που προτείνονται σ΄αυτό το βιβλίο, αλλά αποκτούν οι ίδιοι τη διδακτική ευχέρεια να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ
Μυικές διατάσεις
Μέτρηση και προπόνηση της κινητικότητας

Οι μυικές διατάσεις έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προληπτική και νοσηλευτική θεραπεία, γιατί συντελούν στην καλύτερη κινητικότητα των αρθρώσεων και συνεπώς στην καλύτερη λειτουργία όλων των κινητικών μηχανισμών και στον έλεγχο του ανθρωπίνου σώματος. Την τελευταία δεκαετία οι μυικές διατάσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε προπονητικού προγράμματος.

Ο Κωνσταντίνος Μανδρούκας είναι Καθηγητής Εργοφυσιολογίας στο ΤΕΦΑΑ, Α.Π.Θ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ Α. ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ
Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση

Τα τελευταία χρόνια ,με δεδομένες τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, έγινε επιτακτικότερη η ανάγκη για την αναζήτηση εθνικών στρατηγικών με σκοπό την ευρύτερη μορφωτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων. Ως αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα της «δια βίου μάθησης» έχει αναδειχτεί ως αυτονόητος παράγοντας προόδου και κοινωνικής ευημερίας.
Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση έπαψε να ενδιαφέρει αποκλειστικά τους παιδαγωγούς ,αλλά να απασχολεί πλέον εξίσου τους επιχειρηματίες, τους ειδικούς της οικονομίας, τους εργαζομένους και διευρύνεται ολοένα όχι μόνο ως δυνατότητα εξασφάλισης προσόντων ,τα οποία σχετίζονται με την εργασία και την οικονομία, αλλά και ως βάση για την προοπτική ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των ατόμων. Έτσι, η «δια βίου μάθηση» έχει εξελιχθεί σήμερα σε κοινό στόχο των χωρών της Ε.Ε., εφόσον εκτιμάται ότι η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα των κοινωνιών να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη «δια βίου μάθηση».
Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει μια γενική αντίληψη του περίπλοκου μηχανισμού της Ε.Ε. και να εμβαθύνει στις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε. για τη « δια βίου μάθηση»,η οποία ξεκινώντας ως μια έννοια συμπληρωματική της τυπικής εκπαίδευσης εξελίχθηκε σ' ένα συνεχές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Η Αθηνά Α. Σιπητάνου είναι Λέκτορας στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας