logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Π. Νάσκου - Περράκη
Κώδικας πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου
Νομολογία - Λημματικός κατάλογος

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο ή δίκαιο του πολέμου ή των ενόπλων συρράξεων, αποτελεί κλάδο του διεθνούς δικαίου και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα δίκαια ανά τους αιώνες. Από τον κώδικα του Χαμουραμπί, Βασιλιά της Βαβυλωνίας το 1772 π.Χ., που «θέσπισε νόμους για να εμποδίσει τους ισχυρούς να καταπιέζουν τους αδυνάτους», μέχρι τις «κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», το 2009, όλοι οι πολιτισμοί διαθέτουν στη νομοθεσία τους κανόνες πολέμου, πρακτικές διεθνών κανόνων πολέμου, κανόνες για την έναρξη και λήξη του πολέμου, περιορισμό των χώρων, τρόπων, χρόνων και μεθόδων διεξαγωγής του πολέμου, καθώς και κανόνες που ενισχύουν τον σεβασμό προς τον αντίπαλο. Ο παρών κώδικας πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι συμπληρωματικό βοήθημα του μαθήματος του Δικαίου των Ενόπλων Συρράξεων το οποίο διδάσκεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μας και περιλαμβάνει τις σημαντικότερες διεθνείς πράξεις του ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και τα καταστατικά των δύο ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων, και το Καταστατικό της Ρώμης, με τη νομολογία τους κατ' άρθρο. Συμπληρώνεται με λημματικό κατάλογο και με κατάλογο αλφαβητικό των υποθέσεων ανά δικαστήριο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

DOES IT MATTER?

NICHOLAS G. CARR
Does IT matter?
Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών ως συγκριτικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Απόδοση στα ελληνικά-επιστημονική επιμέλεια Κ.Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Για τη σύγχρονη επιχείρηση οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι όλο και περισσότερο σημαντικές, όσον αφορά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη στρατηγική επιτυχία.

Σε αυτό το εκρηκτικό και προκλητικό βιβλίο, ο Nicholas G. Carr θέτει υπό αμφισβήτηση την κοινή λογική. Η διατήρηση της στρατηγικής σημασίας των ΤΠΕ έχει πράγματι εξασθενήσει, καθώς ο λειτουργικός πυρήνας τους κατέστη διαθέσιμος και οικονομικά προσιτός σε όλους. Επεκτείνοντας το αντιφατικό άρθρο του Harvard Business Review που προκάλεσε έναν καταιγισμό διαφωνιών σε όλο τον κόσμο, το Does IT matter? δείχνει ότι οι ΤΠΕ-όπως παλαιότερα οι τεχνολογίες υποδομών, όπως ο σιδηρόδρομος και η ηλεκτρική ενέργεια-εξελίσσονται σταθερά από μία ιδιόκτητη κερδοφόρα πηγή, σε ένα απλό κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο Carr χρησιμοποιεί ως αποδείξεις ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα για να εξηγήσει γιατί οι καινοτομίες στο υλισμικό, στο λογισμικό και στη δικτύωση, αντιγράφονται γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ουδετεροποιώντας τη στρατηγική τους δύναμη για να φτιάξουν μια ξεχωριστή επιχείρηση. Αλλά πιο σημαντικό είναι ότι δείχνει γιατί η εμφάνιση των ΤΠΕ ως διαμοιράσιμη και τυποποιημένη υποδομή είναι φυσική και αναγκαία διαδικασία, η οποία μπορεί τελικά να αποδώσει μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Ο Nicholas G. Carr είναι ειδικός στο τομέα των επιχειρήσεων. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται κυρίως στην επιχειρηματική στρατηγική και τις ΤΠΕ. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στο HarvardBusinessReview,τους Financialtimes, τη Boston Globe και αλλού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

Ο όρος «Επιχειρηματικότητα 2.0», παραπέμπει έμμεσα στο web 2.0 και αναφέρεται στις νέες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία τους στο web, τον Παγκόσμιο ιστό. Οι επιχειρήσεις αυτές δε στηρίζονται μόνο στις ψηφιακές τεχνολογίες με την έννοια ότι τις χρησιμοποιούν εντατικά και σε βάθος. Ο όρος «2.0» υπονοεί ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του web 2.0 και το χρησιμοποιούν: για παράδειγμα η δημονόμηση (folksonomy) και ο πληθοπορισμός (crowdfunding) είναι δύο χαρακτηριστικές κοινωνικές πρακτικές του web 2.0 και, κατ΄ αναλογία, και της επιχειρηματικότητας 2.0.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

CHRISTIAN DE DUVE
Μηνύματα της ζωής
Νόηση, νόημα και ύστατη πραγματικότητα
Μετάφραση-επιμέλεια ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΟΥ

Σε μια μοναδική σύνθεση Εξελικτικής Βιολογίας και Βιολογικής Φιλοσοφίας, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές της σύγχρονης επιστήμης τείνει ευήκοον ους στα μηνύματα της ζωής. Με ωριμότητα και σύνεση, καταθέτει στην ανθρωπότητα τα πορίσματα του, από το πώς προέκυψε μέσα από την κοσμική χημεία το πρώτο ζωντανό κύτταρο-ο κοινός πρόλογος όλων μας –έως το πώς αντιλαμβάνεται, έχοντας αφομοιώσει την ουσία της βιολογικής γνώσης, την έννοια του θείου. Στάσεις στη διαδρομή αποτελούν η προέλευση του ανθρώπινου εγκεφάλου, η εξέλιξη της γλώσσας, της συνείδησης και της νοημοσύνης, η γέννηση της επιστήμης, οι πηγές των συγκινήσεων, της ηθικής, του αλτρουϊσμού και της αγάπης, η επιτακτικότητα και η παροδικότητα της ζωής πέρα από τις παρυφές του Γαλαξία, φθάνοντας τελικά στο «υπέρτατο ερώτημα».
Ο Βέλγος βιοχημικός Christian de Duve ανακάλυψε τα λυσοσωμάτια και τα υπεροξεισωμάτια. Από τους επιφανέστερους επιστήμονες της εποχής μας, τιμήθηκε το 1974 με Βραβείο Nobel Ιατρικής για τη συμβολή του στην κατανόηση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του κυττάρου. Τα τελευταία είκοσι χρόνια ερευνά την προέλευση και την εξέλιξη της ζωής και τη συμβολή της κατανόησης της ανθρώπινης νοημοσύνης για ένα νόημα στο Σύμπαν. Κατανέμει το χρόνο του ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Πανεπιστήμιο Rockefeller της Νέας Υόρκης, όπου είναι Ομότιμος Καθηγητής. Τα άλλα του βιβλία περιλαμβάνουν Περιήγηση στο ζωντανό κύτταρο (1984), Προσχέδιο για ένα κύτταρο: φύση και προέλευση της ζωής (1991), Βιογόνος σκόνη: η ζωή ως κοσμική επιτακτικότητα (1995) και Μοναδικότητες: ορόσημα στα μονοπάτια της ζωής (2005). Τα μηνύματα της ζωής είναι το πρώτο του βιβλίο που δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ
Ιστορία οικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Τις τελευταίες δεκαετίες τα μακροοικονομικά βρίσκονται σε μια φάση συνεχών ανακατατάξεων και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των προσεγγίσεων γίνονται μια ολοένα δυσκολότερη υπόθεση. Αν ανατρέξει κανείς στα διάφορα εγχειρίδια μακροοικονομικής, μένει με την αίσθηση ότι οι διάφορες σχολές μακροοικονομικής σκέψης αναδεικνύονται τυχαία, χωρίς να έχουν παρελθόν και ανεξάρτητα από τη φάση που διέρχεται η οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Συνήθως, ακόμη και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ούτε καν αναρωτιούνται και προχωρούν ανυποψίαστοι κατευθείαν στο αντικείμενο, δηλαδή στα σχήματα και τις εξισώσεις, χωρίς να έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντάξουν τις γνώσεις που αποκτούν ούτε στο κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο αλλά ούτε και στις κατάλληλες οικονομικές και ιστορικές συνθήκες.
Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το παρόν βιβλίο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσέγγισης του συγγραφέα είναι η διεξοδική μελέτη των συνθηκών εντός των οποίων αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες σχολές οικονομικής σκέψης, στοιχείο που διαφοροποιεί το βιβλίο από τα υπόλοιπα που συνήθως αφήνουν τη μελέτη των σύγχρονων σχολών μακροοικονομικής σκέψης στα προχωρημένα μαθήματα των μακροοικονομικών.

Ο Λευτέρης Τσουλφίδης είναι Αν. Καθηγητής στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας