logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ
Ιστορία οικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Τις τελευταίες δεκαετίες τα μακροοικονομικά βρίσκονται σε μια φάση συνεχών ανακατατάξεων και οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των προσεγγίσεων γίνονται μια ολοένα δυσκολότερη υπόθεση. Αν ανατρέξει κανείς στα διάφορα εγχειρίδια μακροοικονομικής, μένει με την αίσθηση ότι οι διάφορες σχολές μακροοικονομικής σκέψης αναδεικνύονται τυχαία, χωρίς να έχουν παρελθόν και ανεξάρτητα από τη φάση που διέρχεται η οικονομία και τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται. Συνήθως, ακόμη και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ούτε καν αναρωτιούνται και προχωρούν ανυποψίαστοι κατευθείαν στο αντικείμενο, δηλαδή στα σχήματα και τις εξισώσεις, χωρίς να έχουν το αναγκαίο υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εντάξουν τις γνώσεις που αποκτούν ούτε στο κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο αλλά ούτε και στις κατάλληλες οικονομικές και ιστορικές συνθήκες.
Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το παρόν βιβλίο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσέγγισης του συγγραφέα είναι η διεξοδική μελέτη των συνθηκών εντός των οποίων αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες σχολές οικονομικής σκέψης, στοιχείο που διαφοροποιεί το βιβλίο από τα υπόλοιπα που συνήθως αφήνουν τη μελέτη των σύγχρονων σχολών μακροοικονομικής σκέψης στα προχωρημένα μαθήματα των μακροοικονομικών.

Ο Λευτέρης Τσουλφίδης είναι Αν. Καθηγητής στο Τμ. Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΚΟΥΛΑΣ
Κοινωνία και πολιτική θεωρία
Κριτική πολιτική ανάλυση του σύγχρονου κόσμου

Το εγχείρημα του βιβλίου του Γιώργου Σκουλά στο σύνολο του είναι τριπλής μορφής. Πρώτον, να εκθέσει τη θεωρία και πρακτική της υφιστάμενης κοινωνικής πραγματικότητας με τις εξελίξεις που σημειώνονται στην αυγή του 20ου αιώνα, αναλύοντας με αντικειμενικό τρόπο τα σπουδαιότερα πολιτικά, κοινωνικά και διεθνή φαινόμενα καθώς και τις αλλαγές που έλαβαν μέρος μέχρι σήμερα. Δεύτερον, να καταγράψει συνοπτικά και να αναδείξει τις απόψεις των σημαντικότερων θεωρητικών της Σχολής της Φρανκφούρτης οι οποίοι αποτέλεσαν την Κριτική Θεωρία ως ομάδα τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης γενιάς στοχαστών. Τρίτον, να αναλύσει και να κρίνει μέσα από ένα φίλτρο αντικειμενικής κριτικής ακόμα και αυτές τις κριτικές θεωρίες των στοχαστών της κριτικής θεωρίας ώστε να τις κατανοήσουμε σφαιρικά. Δηλαδή, σε ποιο σημείο τέτοιες προσεγγίσεις και θέσεις έχουν πληρότητα ή εγκυρότητα και που αντιμετωπίζουν με μονομέρεια, μελαγχολικά και απαισιόδοξα, τα φαινόμενα της έρευνας τόσο ιστορικά και πολιτικά όσο οικονομικά και ιδεολογικά.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ANDREW J. BACEVICH
Η Αμερικάνικη Aυτοκρατορία
(πραγματικότητες και Συνέπειες της Αμερικανικής Διπλωματίας)
Επιστημονική Επιμέλεια- Προλεγόμενα και Ιστορικά Παραδείγματα
ΗΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣ
Μετάφραση ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ Αναθεώρηση Μετάφρασης ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΖΙΔΟΥ

Σκοπός αυτής της έκδοσης του βιβλίου Η Αμερικανικής Αυτοκρατορία του συγγραφέα Άντριου Μπάσεβιτς (Έκδοση Harvard, 2002, Cambridge Massachussech), είναι η ουσιαστικότερη κατανόηση της δομής και συμπεριφοράς της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαχρονικά από την συγκρότηση του ομοσπονδιακού έθνους-κράτους των ΗΠΑ και ιδιαίτερα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα όπου θεμελιώνονται οι προσδοκόμενες συμπεριφορές αυτού του εθνικού μοντέλου ισχύος και ολοκλήρωσης που κυριαρχεί στο διεθνές σύστημα από το 1945 και ηγεμονεύει στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα έως τις μέρες μας.
Η ανατομία λοιπόν αυτή της αμερικάνικης αυτοκρατορίας επιχειρεί να ρίξει φως στη δομή και παθολογία της αμερικάνικης ηγεμονίας που προκαλεί την σταθερότητα και αγνοεί τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες του σημερινού διεθνούς συστήματος, δηλαδή την διεθνή ειρήνη και την δημοκρατία τόσο σε Ευρώπη και Αμερική αλλά και στον αναδυόμενο κόσμο μετά τον ψυχρό πόλεμο, στην Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική, δηλαδή στον μετα- αποικιοκρατικό κόσμο με στόχο την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη και τον πολιτικό εκσυγχρονισμό.
Ο επιμελητής της ελληνικής έκδοσης, στο κεφάλαιο του Προλεγόμενα και Ιστορικά Παραδείγματα, συσχετίζει την παθολογία της Αμερικανικής Δημοκρατίας άμεσα με αυτήν της Αθηναϊκής Δημοκρατίας κατά το διάστημα 462-404 π.χ.. Η συγκριτική ανατομία της συμπεριφοράς των δύο παραπάνω δημοκρατιών αποκαλύπτει την ίδια διάσταση μεταξύ ιδεολογίας και εξωτερικής πολιτικής των δύο αυτών πολιτικών συστημάτων, που σε εποχή κρίσης της ηγεμονίας όλο και διευρύνεται επικίνδυνα χωρίς ισορροπίες και συστηματικούς ελέγχους με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η ίδια η δημοκρατία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολογία και Πληροφορική στον Χώρο του Πολιτισμού
Εφαρμογές στην Βυζαντινή εικόνα

Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που καταγράφει οπτικές και επιστημονικούς χώρους που αποτυπώνουν τη μελέτη της βυζαντινής εικόνας. Συγκεκριμένα, στον τόμο παρουσιάζονται επιστημονικές εισηγήσεις 15 συγγραφέων – καθηγητών του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας από τους τομείς της Πληροφορικής, της Επεξεργασίας Εικόνας, του Πληροφοριακού Περιεχομένου, της Φυσικής / Φυσικοχημείας, της Θεολογίας, της τεχνολογίας Lasers, της Ιατρικής και της Χαρτογραφίας.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μία ανάλυση στους μηχανισμούς αναγνώρισης και αποτίμησης της βυζαντινής εικόνας υπό το πρίσμα της επιστήμης και ιδιαίτερα της πληροφορικής με την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων αναλύσεων των μεγεθών, των τεχνικών απεικόνισης και των ιστογραμμάτων των έγχρωμων εικόνων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται τεχνικές ανάλυσης των υλικών, φασματοσκοπικές τεχνικές διαχωρισμού και οπτικής παρατήρησης με την παρουσίαση μελετών που ερευνήθηκαν στο Εργαστήριο Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας και Θερμικής Ανάλυσης, του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία επιστημόνων και συντηρητών. Παράλληλα παρουσιάζονται οι εφαρμογές λέιζερ στη χημική ανάλυση, τη δομική διάγνωση και τον καθαρισμό ζωγραφικών έργων βυζαντινής περιόδου στο πλαίσιο συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Χριστίνα Κ. Συριοπούλου - Δελλή, Δημήτριος Χ. Κασίμος
Επικοινωνία και εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές / αυτισμό

Η επικοινωνία και η κοινωνικότητα είναι σημαντικές δεξιότητες απαραίτητες για την ένταξη των παιδιών με ΔΑΔ/αυτισμό. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας και εκπαίδευσης των παιδιών αυτών. Η εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό είναι θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη. Αν και η συγκρότηση εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό είναι ατομική υπόθεση, οι μέθοδοι αυτοί αποτελούν αρχικές προσεγγίσεις σε ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο χρειάζεται περισσότερη έρευνα.
Το εγχειρίδιο αυτό ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, θεραπευτές (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και άλλους), γονείς, ψυχολόγους, συμβούλους, γιατρούς και όσους εμπλέκονται στην ανατροφή παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/αυτισμό.