ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Τίτλος: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Διαστάσεις: 160x240mm Σελίδες: 224 ISBN: 960-8396-15-8 'Έτος έκδοσης: 2005
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
19,90 €

ΑΘΗΝΑ Α. ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ
Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση

Τα τελευταία χρόνια ,με δεδομένες τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, έγινε επιτακτικότερη η ανάγκη για την αναζήτηση εθνικών στρατηγικών με σκοπό την ευρύτερη μορφωτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων. Ως αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα της «δια βίου μάθησης» έχει αναδειχτεί ως αυτονόητος παράγοντας προόδου και κοινωνικής ευημερίας.
Η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση έπαψε να ενδιαφέρει αποκλειστικά τους παιδαγωγούς ,αλλά να απασχολεί πλέον εξίσου τους επιχειρηματίες, τους ειδικούς της οικονομίας, τους εργαζομένους και διευρύνεται ολοένα όχι μόνο ως δυνατότητα εξασφάλισης προσόντων ,τα οποία σχετίζονται με την εργασία και την οικονομία, αλλά και ως βάση για την προοπτική ολοκλήρωσης της προσωπικότητας των ατόμων. Έτσι, η «δια βίου μάθηση» έχει εξελιχθεί σήμερα σε κοινό στόχο των χωρών της Ε.Ε., εφόσον εκτιμάται ότι η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα των κοινωνιών να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη «δια βίου μάθηση».
Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει κάθε ενδιαφερόμενο να διαμορφώσει μια γενική αντίληψη του περίπλοκου μηχανισμού της Ε.Ε. και να εμβαθύνει στις πολιτικές και τις δράσεις της Ε.Ε. για τη « δια βίου μάθηση»,η οποία ξεκινώντας ως μια έννοια συμπληρωματική της τυπικής εκπαίδευσης εξελίχθηκε σ' ένα συνεχές εκπαιδευτικό γίγνεσθαι.

Η Αθηνά Α. Σιπητάνου είναι Λέκτορας στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας