ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Αθηνά Α. Σιπητάνου ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Η πορεία – οι θεσμοί – οι εφαρμογές ISBN: 978-960-8396-88-3
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
23,89 €

Το εγχείρημα αυτό αποτελεί μια επικαιροποιημένη, χρονικά διευρυμένη, τεκμηριωμένη και εμπλουτισμένη, ποσοτικά και ποιοτικά, αναθεώρηση των πολιτικών της Ευρωπαικής Ένωσης για τη δια βίου μάθηση, όπως αυτές εξελίσσονται και εφαρμόζονται, κατά τα τελευταία κυρίως χρόνια , προσαρμοσμένες στις σύγχρονες κάθε φορά συνθήκες.
Το όλο έργο αποτελεί μια μικρή έστω κατάθεση στη θεμελίωση του ιδεώδους της δια βίου μάθησης και στην οικοδόμηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων ως μιας νέας εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και επιστημονικής περιοχής , στην Ενωμένη Ευρώπη και στην Ελλάδα ιδιαίτερα.