ΓΛΩΣΣΑ,ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Τίτλος: ΓΛΩΣΣΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διαστάσεις: 160x240mm Σελίδες: 150 ISBN: 960-8396-24-7 'Ετος έκδοσης: 2006
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
17,99 €

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ | ΜΑΤΟΥΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ
Γλώσσα, ιστορία και ευκλείδεια γεωμετρία
Μια δοκιμή διαθεματικής προσέγγισης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Εισαγωγή ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΔΗΡΑΣ
Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο και τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αντικείμενο του είναι η διαθεματική διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας του Αρχαίου Κόσμου και της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με βάση επιλεγμένα αποσπάσματα από το αρχαίο κείμενο των «Στοιχείων» του Ευκλείδη. Απευθύνεται στους εν ενεργεία ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στους μαθηματικούς και στους φιλόλογους κυρίως, αλλά και στους μαθητές, στους φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό.
Η μαθηματική, η φιλολογική και η ιστορική διάσταση του Ευκλείδειου έργου επισημαίνονται και μετατρέπονται σε διδακτικό υλικό, αφού δοκιμάστηκαν, προηγουμένως, στη σχολική πραγματικότητα με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων. Καθώς επίκειται η εισαγωγή του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η κατάθεση μιας εφαρμοσμένης προσέγγισης καθιστά το βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο.

Οι συγγραφείς εργάζονται στη Β/θμια εκπαίδευση