ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σταύρος Γρόσδος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από το παιδί γραμματέα στο παιδί δημιουργό κειμένων Στρατηγικές Δημιουργικής Γραφής ISBN: 978-960-8396-87-6
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
25,88 €

Ο συγγραφέας, συνδέοντας με αριστοτεχνικό τρόπο την έννοια της δημιουργικότητας με την έννοια της δημιουργικής γραφής, προσφέρει πρακτική γνώση, η οποία θα επιτρέψει στους/στις εκπαιδευτικούς, στους εμψυχωτές/τριες των εργαστηρίων δημιουργικής γραφής, στους γονείς, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να υλοποιήσουν διδακτικές προτάσεις δημιουργικής γραφής, να ξεδιπλώσουν τη δική τους εμπειρία και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα, τα οποία οδηγούν στον εκ νέου σχεδιασμό διδακτικών προτάσεων. Οι αναγνώστες-εμψυχωτές δεν αναπαράγουν απλώς τις δράσεις που προτείνονται σ΄αυτό το βιβλίο, αλλά αποκτούν οι ίδιοι τη διδακτική ευχέρεια να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.