ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α' ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τίτλος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄- Γενικά Εισαγωγικά Θέματα Διαστάσεις: 170x250mm Σελίδες: 137 ISBN: 960-86767-8-9 'Ετος έκδοσης: 2002
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
12,40 €

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄- Γενικά Εισαγωγικά Θέματα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΨΑΛΗΣ / ΑΔΑΜ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ

Επειδή η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια ανύπαρκτη
Ως επιστημονική περιοχή και ως αντικείμενο σπουδών στα ελληνικά πανε-
Πιστήμια, είναι επίσης ανύπαρκτη ή έστω υποτυπώδης και η σχετική βι-
Βλιογραφία.Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσχέρειες στο διδακτι-
Κό μας έργο και στην προσπάθεια των φοιτητών να προσεγγίσουν τα σχετι-
Κα θέματα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Οι λόγοι
Αυτοί μας οδήγησαν στην απόφαση να συντάξουμε το ανά χείρας εγχειρίδιο,
Το οποίο απαρτίζεται από τρία τεύχη: Το πρώτο τεύχος αναφέρεται σε γενι-
Κά εισαγωγικά θέματα, το δεύτερο στην ειδικότερη περιοχή της Διδακτικής
Των ενηλίκων και το τρίτο στον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.