ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τίτλος: ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΣΗΣ - Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής στην Ειδική Παιδαγωγική Διαστάσεις: 160x240mm Σελίδες: 190 ISBN: 960-8396-09-3 'Έτος έκδοσης: 2004
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
22,32 €

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ
Μάθηση μέσω κίνησης
Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής
Στην ειδική Παιδαγωγική

Το βιβλίο εστιάζοντας σε μια ενότητα της Ειδικής Παιδαγωγικής, την Ψυχοκινητική, καλύπτει ένα σημαντικό κενό της βιβλιογραφίας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.
Το σχολείο, πέρα από την προαγωγή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, θα πρέπει να αποτελεί ένα χώρο έκφρασης και δημιουργικότητας για κάθε παιδί, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η «ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ». Η γνώση των κινητικών και σωματικών δυνατοτήτων είναι σημαντική όχι μόνο για το παιδί αλλά και για την/τον εκπαιδευτικό, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας (λεκτική και μη
λεκτική) και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής διερευνήθηκαν ενότητες του χώρου της Γενικής και της Ειδικής Παιδαγωγικής και ειδικότερα η σχέση μάθηση-περιβάλλον-κίνηση.
Καθώς η θεωρία στηρίζει την πράξη και η πράξη με τη σειρά της επιβεβαιώνει τη θεωρία, γίνεται αρχικά μια θεωρητική προσέγγιση των σημερινών δεδομένων της ψυχοκινητικής αγωγής στην Ειδική Παιδαγωγική. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πρακτική πρόταση εφαρμογής εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων σχετικών με την ψυχοκινητική αγωγή.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης, σε φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και τμημάτων Ειδικής Αγωγής, σε γονείς αλλά και σε κάθε ειδικότητα που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αρχές της Ψυχοκινητικής αγωγής.

Η Λευκοθέα Καρτασίδου είναι Λέκτορας στο Τμ. Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας