ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερωτόκριτος Βαρελάς ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ISBN: 978-960-8396-89-0
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
37,83 €

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει με συστηματικό τρόπο τη νομισματική οικονομική, που να ανταποκρίνεται στις σημαντικές ερευνητικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι η ανάλυση για την σύγχρονη νομισματική πολιτική βασίζεται στην στόχευση της κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό και στην εξαγωγή του κανόνα του Taylor, ο οποίος εφαρμόζεται τόσο από την ευρωπαική κεντρική τράπεζα, όσο και από άλλες κεντρικές τράπεζες. Επίσης στο τελευταίο κεφάλαιο που αναλύεται το χρέος ως ποσοστό του εισοδήματος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη νομισματικοποίηση του χρέους.