ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

Βασίλειος Δαγδιλέλης – Στυλιανή Γκιώση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.0 Και η Διδακτική της ISBN: 978-960-8396-93-7
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
19,90 €

Ο όρος «Επιχειρηματικότητα 2.0», παραπέμπει έμμεσα στο web 2.0 και αναφέρεται στις νέες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία τους στο web, τον Παγκόσμιο ιστό. Οι επιχειρήσεις αυτές δε στηρίζονται μόνο στις ψηφιακές τεχνολογίες με την έννοια ότι τις χρησιμοποιούν εντατικά και σε βάθος. Ο όρος «2.0» υπονοεί ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του web 2.0 και το χρησιμοποιούν: για παράδειγμα η δημονόμηση (folksonomy) και ο πληθοπορισμός (crowdfunding) είναι δύο χαρακτηριστικές κοινωνικές πρακτικές του web 2.0 και, κατ΄ αναλογία, και της επιχειρηματικότητας 2.0.