ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΤΟΜΗ

Ιωάννης Αλεξ. Τζιώνας ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΤΟΜΗ ISBN: 978-960-8396-91-3
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
29,86 €

Το έργο εξυπηρετεί πρωτίστως διδακτικούς σκοπούς. Εν επιγνώσει του συγγραφέως, η επιτομή δεν εμβαθύνει εξαντλητικά, ούτε αναλύει λεπτομερώς την ύλη του εργατικού δικαίου. Ωστόσο, καλύπτει κατά τρόπο ευσύνοπτο, αλλά πλήρη, τα κύρια ζητήματα των εργασιακών σχέσεων. Υπ' αυτήν την έννοια, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τον νομικό της πράξης, τα αρμόδια για τις εργασιακές σχέσεις πρόσωπα της επιχείρησης αλλά και όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει με εύληπτο τρόπο μια γενική και πλήρη εικόνα του σύγχρονου εργατικού δικαίου.