ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τίτλος: Τεχνητή νοημοσύνη Διαστάσεις: 180mmx250mm Σελίδες: 864 ISBN: 978-960-8396-64-7 'Ετος έκδοσης: 2011
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
54,73 €

Συλλογικό έργο: Ιωάννης Βλαχάβας, Πέτρος Κεφαλάς, Νικόλαος Βασιλειάδης, Φώτης Κόκκορας, Ηλίας Σακελλαρίου
Τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο τομέας των υπολογιστών, που ασχολείται με τη σχεδίαση ευφυών υπολογιστικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που συσχετίζουμε με τη νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Το βιβλίο προσεγγίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη οριοθετώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, περιγράφοντας τρόπους αναπαράστασης γνώσης για αυτά και αλγόριθμους αναζήτησης λύσεων τους. Επιπλέον, παρουσιάζει κλασικές εφαρμογές που ιστορικά ανήκουν στην περιοχή, όπως το σχεδιασμό ενεργειών, τη μηχανική μάθηση, τα συστήματα γνώσης καθώς και πιο σύγχρονες εφαρμογές όπως τους ευφυείς πράκτορες και το σημασιολογικό διαδίκτυο. Το βιβλίο συμπληρώνεται με αλγόριθμους και παραδείγματα εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιημένα σε PROLOG και CLIPS, δύο διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού του χώρου.
Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου ήταν να αποτελέσει ένα διδακτικό βοήθημα για τη διδασκαλία ενός εισαγωγικού μαθήματος στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
Η Τρίτη έκδοση συνοδεύεται από CD με διαφάνειες, προγράμματα και υλοποιήσεις αλγορίθμων, πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, γλωσσάριο ορολογίας, κτλ. Το βιβλίο υποστηρίζεται διαδικτυακά στη διεύθυνση aibook.csd.auth.gr.