ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – Εφαρμογές στην Βυζαντινή εικόνα Συγγραφέας: Μυρίδης Νικόλαος Διαστάσεις: 160x240mm Σελίδες: 288 ISBN: 978-960-8396-78-4 'Έτος έκδοσης: 2013
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
27,86 €

ΜΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τεχνολογία και Πληροφορική στον Χώρο του Πολιτισμού
Εφαρμογές στην Βυζαντινή εικόνα

Πρόκειται για ένα συλλογικό έργο που καταγράφει οπτικές και επιστημονικούς χώρους που αποτυπώνουν τη μελέτη της βυζαντινής εικόνας. Συγκεκριμένα, στον τόμο παρουσιάζονται επιστημονικές εισηγήσεις 15 συγγραφέων – καθηγητών του Α.Π.Θ. και άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας από τους τομείς της Πληροφορικής, της Επεξεργασίας Εικόνας, του Πληροφοριακού Περιεχομένου, της Φυσικής / Φυσικοχημείας, της Θεολογίας, της τεχνολογίας Lasers, της Ιατρικής και της Χαρτογραφίας.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται μία ανάλυση στους μηχανισμούς αναγνώρισης και αποτίμησης της βυζαντινής εικόνας υπό το πρίσμα της επιστήμης και ιδιαίτερα της πληροφορικής με την παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων αναλύσεων των μεγεθών, των τεχνικών απεικόνισης και των ιστογραμμάτων των έγχρωμων εικόνων. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται τεχνικές ανάλυσης των υλικών, φασματοσκοπικές τεχνικές διαχωρισμού και οπτικής παρατήρησης με την παρουσίαση μελετών που ερευνήθηκαν στο Εργαστήριο Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας και Θερμικής Ανάλυσης, του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία επιστημόνων και συντηρητών. Παράλληλα παρουσιάζονται οι εφαρμογές λέιζερ στη χημική ανάλυση, τη δομική διάγνωση και τον καθαρισμό ζωγραφικών έργων βυζαντινής περιόδου στο πλαίσιο συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς