Εκδοτικός οίκος

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΠΜ) δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (ΕΑΔΠ).

Ακολουθούν μία ανοιχτή εκδοτική πολιτική, δεν περιορίζονται μόνο στην κυκλοφορία επιστημονικών συγγραμμάτων και επεκτείνονται σε εκδόσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως είναι το ιστορικό, το εκπαιδευτικό, το βιβλίο τέχνης, κ.α.

Παράλληλα, καλύπτουν το σχεδιασμό και την επιμέλεια παραγωγής του κυριότερου μέρους των εντύπων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αναλαμβάνουν πολλές εργασίες πελατών εκτός Πανεπιστημίου, τις οποίες διεκπεραιώνουν με επιτυχία.

Οι ΕΠΜ λειτουργούν με κανόνες αγοράς, έχοντας τη δυνατότητα πώλησης των τίτλων τους σε χονδρεμπόρους, σε βιβλιοπωλεία αλλά και αποστολής των βιβλίων με αντικαταβολή σε ιδιώτες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Καλύπτουν δε με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τη σχεδίαση, την επιμέλεια και την εκτύπωση μέχρι την παραγωγή, τη συναλλαγή με προμηθευτές, τυπογράφους και πελάτες, ως τη διάθεση, τη διανομή, τη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους. Υπογράφουν συμβόλαια συγγραφικών και μεταφραστικών δικαιωμάτων με έλληνες και ξένους συγγραφείς, ενώ κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε συναντήσεις και συνέδρια στην ολιγάριθμη ομάδα των Πανεπιστημιακών Εκδοτικών Οίκων της χώρας μας.