Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου: Όσα πρέπει να ξέρεις

«Θα sας κυριεύσει ένας κόσμος, η ευτυχία, η πλησμονή, το ακατανόητο μέγεθος του σύμπαντος. Ζήστε για λίγο μέσα στα βιβλία αυτά, μάθετε από εκείνα ό,τι σας φαίνεται άξιο μάθησης, αλλά, πάνω απ' όλα, αγαπήστε τα» έγραφε ο Ρίλκε για τα βιβλία που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Και αν όχι να αλλάξουν τον κόσμο, τουλάχιστον να μεταμορφώσουν μια πόλη, όπως έχουν βάλει στοίχημα, για έναν ολόκληρο χρόνο. Για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν, από τον Απρίλη, συγκεκριμένα από τις 23, και για έναν ολόκληρο χρόνο η Αθήνα γίνεται η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Μαδρίτη.

Διαβάστε περισσότερα: Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου: Όσα πρέπει να ξέρεις