ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Τίτλος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Διαστάσεις: 170Χ240mm Σελίδες: 204 ISBN: 978-960-8396-42-5 'Ετος έκδοσης: 2008
Διαθεσιμότητα :σε απόθεμα 10 προϊόντα
Κωδικός προϊόντος :
19,90 €

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματικότητα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το γεγονός ότι η χώρα μας κατέχει, στην Ευρώπη των 27, την πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας ατόμων με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης φέρνει στην επιφάνεια την επιχειρηματολογία ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας δεν είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνεχίζει να παράγει ανέργους, αφού οι νέοι κατά την είσοδο τους στο πανεπιστήμιο επιλέγουν κορεσμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
Η πρόταση για την αντιμετώπιση αυτής της σκληρής πραγματικότητας τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι είναι άμεσα αναγκαίο να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ στο πλαίσιο των σύγχρονων τάσεων της οικονομίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλειφθούν οι ανθρωπιστικές σπουδές που πρέπει να εμπεριέχονται σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Η ανάγκη βοήθειας που πρέπει να δώσουν στους απόφοιτους τους, τα ιδρύματα που ανταποκρίνονται στην κοινωνική ευθύνη τους, τα οδηγεί στις ακόλουθες δράσεις: ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή διαμέσου της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις, σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή, με την πραγματοποίηση από μέρους του Πανεπιστημίου προγραμμάτων εξειδίκευσης για στελέχη επιχειρήσεων και την διδασκαλία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτές οι δράσεις εξετάζονται ιδιαίτερα στα Πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελούν τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου Επιχειρηματικότητα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.